Bindevevssykdommer

Print Friendly
Share Button

Definisjon

Bindevevssykdommer omfatter hovedsakelig de betennelsesaktige (inflammatoriske), autoimmune tilstander som er hovedtema på disse sidene, men også noen arvelige sykdommer uten tegn på revmatisk betennelse, nevnt nederst på denne siden.

Autoimmune, systemiske bindevevssykdommer

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Lupusfoto.jpg

«Sommerfugl-utslett» ved Systemisk Lupus (SLE) Foto: By Doktorinternet

Autoimmune, systemiske bindevevssykdommer (og vaskulittesykdommer) er potensielt alvorlige tilstander som omfattes av begrepet revmatisme («revma») og faget revmatologi. Systemisk bindevevssykdom kjennetegnes ved revmatisk betennelse i bindevev og kalles også kollagenose eller bindevevsbetennelse. De kan omfatte hud, ledd, indre organer og vevet omkring. Bindevevet inneholder proteinene kollagen («kollagenoser») og elastin som binder organer sammen, men som også er del av selve organene. De utløsende sykdomsårsaker er fortsatt ukjente, men når en systemisk bindevevssykdom først har startet, overreager immunsystemet med for stor aktivitet. Ved en feil angripes kroppens egne proteiner og vev (autoimmunitet). De forskjellige bindevevssykdommene skilles ved at reaksjonen fra immunsystemet utløser ulike antistoff og skader forskjellige organer.

Det er sagt om revmatiske sykdommer at «ingen annen sykdomsgruppe forårsaker så mye lidelser hos så mange over så lang tid». Med riktig håndtering og nyere behandlingsformer blir imidlertid mange spart for alvorlig sykdomsutvikling og større ubehag, men for noen få er utsagnet dessverre ennå treffende.

Sykdomsinformasjon (et utvalg)

Svar på spørsmål som ofte stilles

Behandling

Behandlingen går ut på å dempe det overaktive immunsystemet slik at nyrer, lunger og andre indre organer bevarer sin funksjon samtidig som symptomer reduseres. Til tross for mange nye medikamenter de senere år, brukes også kortisonholdige medikamenter (som prednisolon), særlig i de første og mest aktive sykdomsstadier. Andre medikamenter (for eksempel Plaquenil, Methotrexate, Imurel) legges til for å unngå mye kortison-bivirkninger og for å holde sykdommen i sjakk. Mer om medikamenter her.

Forsking

Revmatologisk Seksjon ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet forsker på autoimmune bindevevssykdommer. Forsknings og kvalitetsregisteret Norsk systemisk bindevevssykdom- og vaskulittregister (NOSVAR), har de senere årene bidratt til mer enn 50 publiserte arbeider i internasjonale fagtidsskrift. Det er avlagt PhD (doktorgrad)-arbeider innen MCTD, Systemisk sklerose, SLE og Myositt og nye arbeider pågår. Det gode samarbeidet mellom pasienter, leger og forskere er avgjørende for å fremskaffe ny kunnskap til nytte i behandlingen.

For leger og annet helsepersonell

Arvelige, ikke-betennelsesaktige bindevevssykdommer

BINDEVEVSSYKDOMMER.no

  • Bygger på egne notater fra møter, internasjonale kongresser, lærebøker og innspill fra dyktige kolleger gjennom 30 års arbeid med revmatisk sykdommer

  • Beskriver betennelsesaktige revmatiske bindevevssykdommer og en del relaterte tilstander som kan forvekseles med disse (differensialdiagnoser)

  • Sidene er nær knyttet til vaskulitt.no som omhandler de beslektede vaskulitt-sykdommene