Histocytose

Share Button

Definisjon: En gruppe sjeldne sykdommer der histiocytter (vevs-makrofager) lagres i store mengder. Vanligste debut er i barne- og tidlig ungdomsalder, men enkelte typer (som Erdheim-Chesters sykdom) debuterer blant voksne.

Ulike former:

Langerhans cellehistocytose:

 • 76% er <10 års alder
 • Symptomer
  • Feber
  • Vekttap
  • Multiple skjeletthevelser, oftest i skallen
  • Eksem og sår, oftest på hodet (80%)
  • Hepatosplenomegali og lymfeknuteforstørrelser.
  • Lunger med asymptomatiske, nodulære fortetninger

Juvenil xanthogranulom

Hemofagocytisk lymfohistocytose

Niemann-Picks sykdom

 • Lagringssykdom der sphingomyelin akkumulerer i lever, milt, benmarg og CNS
 • Debut i barnealder

Sea-blue histocytose

 • Hudaffeksjon med histocytter i fettvev.
 • genetisk eller etterlangvarig parenteral ernæring

Akutt monocytt leukemi

 • Subtype av akutt myeloid leukemi
 • >20% blaster ved benmargsundersøkelse

Malign histocytose

 • Symptomer: Hoste, redusert apetitt, anemi, dyspne
 • Store tracheobraonchiale lymfeknuter og lungeinflitrasjoner, samt pleuravæske kan påvises
 • Lunger, lymfeknuter, lever, milt og CNS kan affiseres ved histocytt-infiltrasjon (biopsi)

Erdheim-Chester sykdom

 • Multiorgansykdom
 • Menn hyppigere enn kvinner
 • Debutalder i gjennomsnitt 55 år (16-80år)
 • Skjelett-sklerose i de lange rørknokler

(Palm 2014)