Henvisning ApLs

Print Friendly
Share Button

Viktigst

Mistenkt ApLs-diagnose

 • Sykehistorie (tromboembolier, spontanaborter)
 • Undersøkelsesfunn
 • Antistoff (ANA, anti-kardiolipin og/eller beta2-glykoprotein) og/eller lupus antikoagulant (koagulasjonlaboratorium)

Henvisningen

 • Revmatolog-henvisning er aktuelt hvis revmatiske symptomer foreligger eller ved «sekundært antifosfolipidsyndrom» som er relatert til SLE eller (sjeldnere) annen revmatisk sykdom
 • Hematologhenvisning dersom et primært ApLs mistenkes
 • Fødepoliklinikk/gynekolog kontaktes dersom planlagt eller intrådt svangerskap

Aktuelle tema i henvisningen

 • Sykehistorie

  • Tromboembolier?

   • Dyp Venetombose (DVT)
   • Lungeemboli
   • TIA
   • Slag
   • Arterielle embolier
  • Kjente andre riskofatorer for tromboembolier?
   • Røking
   • p-piller
   • Leiden-mutasjon
   • Aterosklerose
   • Atrieflimmer
   • Annet
  • Svangserskapsutfall fra tidligere?

   • Spontanaborter og dødfødsler
 • Medikamentliste
 • Undersøkelsesfunn

  • Kliniske undersøkelsesfunn
   • Tegn til SLE eller annen revmatisk sykdom?
    • Ledd, hud, blod (penier), nyrer (urinprøve), hjerte, lunger, ANA og andre antistoff
  • Hudsymptomer
  • Serum antistoff

   • ANA (evt undergrupper), kardiolipin antistoff, Beta-2 glykoprotein antistoff, Lupus antikoagulant (koagulasjonslaboratorium)
  • Trombocytopeni (ikke ofte)
 • Henvisning sendes fortrinnsvis lokal revmatologisk avdeling. Ved behov kan pasienter henvises sendes: Revmatologisk seksjon, OUS Rikshospitalet, Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO. Avdelingen mottar pasienter fra Helse Sør-Øst og fra andre regioner så langt kapasiteten rekker.
 • Ved primært ApLs er Avdeling for Blodsykdommer, OUS aktuell

Antifosfolipidsyndrom BINDVEVESSYKDOMMER.no

Palm