Svangerskap ved Antifosfolipid antistoff (ApL) eller Antifosfolipidsyndrom (ApLs)

Print Friendly
Share Button

Antifosfolipid antistoff (ApL), Antifosfolipidsyndrom (ApLs) & svangerskap

Risikosvangerskap

  • Pasienter vurderes fulgt opp som «risikosvangerskap» der gynekolog/fødselslege og hematolog (blodsykdommer) og/eller revmatolog (hvis også SLE, Sjøgrens eller annen revmatisk sykdom) samarbeider
  • Omtrent en av tre med SLE har «sekundært» ApLs med tilhørende risikofaktorer
  • Lupus antikoagulant, kardiolipin antistoff og beta-2 glykoprotein øker risko for blodpropp (trombose) og svangerskapskomplikasjoner
  • De med høye nivåer av antistoffene, særlig lupus antikoagulant eller forekomst av alle tre antistoff (trippel positive) er mest utsatt
  • Utslag i IgG anses som av større betydning enn IgM verdier og høye nivå verre enn lave

Blodpropp (trombose) -risiko

Risiko for blodpropp (tromboemboli) er uansett økt i svangerskap og i ukene etter fødsel. Den gravide kan få blodpropp (tromboembolier)  som dyp venetrombose (DVT), lungeemboli eller slag. Fosteret kan rammes via blodpropper i morkaken (placenta) og dermed abortrisiko eller dødfødsel.

  • Ved ApLs (se ovenfor) gis derfor medikamenter som reduserer blodproppbolirisiko. Marevan skal ikke brukes under svangerskap (økt risiko for fosterskade ved bruk etter svangerskapsuke 6). Vanligst brukt er Albyl-E 75 mg/dag (frem til svangerskapsuke 37), ofte i kombinasjon med Fragmin, Klexane eller Heparin injeksjoner. Enkelte data tyder på at også Plaquenil (hydroxyklorokin) kan ha noe blodpropp-beskyttende virkning (kan redusere nivået av SSA/B antistoff), også under svangerskap (Ref. Sciascia S, 2015)
  • Blodfortynnende medikamenter kan være en begrensing for eventuell epidural anestesi.
  • Etter fødsel vurderes å starte Marevan igjen (hvis brukt før svangerskap) etter 2-3 uker (svingende INR/doseringsproblemer kort tid etter fødsel). Alternativt brukes Fragmin eller Klaxane ca 6 uker etter fødsel.

Spontanaborter

Spontanaborter. Studier har vist at blant pasienter med kombinert SLE og ApLs forekommer gjentakende aborter hos 38-59%. Ved SLE uten ApL er abortrisiko 16-20%. Ved residivernde aborter har 10-15% av kvinnene aPL antistoffer.

Katastrofalt antifosfolipid syndrom (CAPS)

  • Tilstanden kjennetegnes ved rask utvikling (<1 uke) og multiorganaffeksjon. CAPS kan debutere under svangerskap (trigger) og er forbundet med økt risiko for død. For å redde mors liv, kan det i noen tilfelle være nødvendig å gi behandling selv med risiko for å skade fosteret. Uvanlig høye doser av Fragmin eller Klexane, IVIG (immunglobuliner), kortikosteroider og/eller Plaquenil forsøkes. Noen gir også plasmautskiftning (plasmaferese).

Palm