Antistoff og biomarkører

Print Friendly
Share Button
test-214185_640

«Falske» blodprøve-utslag

Antistoff (i blodprøve) ved systemiske bindevevssykdommer og vaskulitt. Disse prøvene rekvireres ut i fra klinisk mistanke om aktuell sykdom. Ikke sjelden gir testene utslag selv om sykdom ikke påvises og heller ikke utvikles (falsk positive resultater).

 • En befolkningsundersøkelse fra Nord-Italia viste at antinukleære antistoff (ANA) i klart forhøyet utslag (1:160) ble påvist hos 8,2% kvinner og 3,7% menn. Det er lite sannsynlig at de fleste av disse er eller blir syke (Ref Selmi C, 2016)
 • Utslag i antistoff-prøvene må derfor tolkes med forsiktighet, særlig ved svake utslag / lave verdier

Svangerskap & revmatisk sykdom med antistoff

Noen autoimmune sykdommer og tilhørende antistoff

Antifosfolipid syndrom (ApLs)

Antistoff påvises minst to ganger med minst 3 måneders mellomrom for å utelukke tilfeldige, forbigående funn. Høye titer-utslag og IgG-antistoff er viktigst. Personer som har utslag i alle tre typer (lupus antikoagulant + kardiolipin + beta2-Glykoprotein) har klart høyest risiko blodpropper og spontanaborter.

Antisyntetase syndromet

 • Jo-1 (Histidyl-antistoff): vanligste antistoff ved antisyntetsasesyndrom (Lungeaffeksjon + Myositt + antistoff. Ofte også hud: Gottrons papler/tegn, mekanikerfingre, sjal/V-tegn, artritt, Raynauds fenomen.)
 • PL-7 (Theronyl-antistoff) Antisyntetasesyndrom (Lungeaffeksjon + Myositt + antistoff. Ofte også hud: Gottrons papler/tegn, mekanikerfingre, sjal/V-tegn, artritt, Raynauds fenomen.)
 • PL-12 (Alanyl-antistoff)Antisyntetasesyndrom (Lungeaffeksjon + Myositt + antistoff. Ofte også hud: Gottrons papler/tegn, mekanikerfingre, sjal/V-tegn, artritt, Raynauds fenomen.)
 • EJ (Glyceryl-antistoff): Antisyntetasesyndrom (Lungeaffeksjon + Myositt + antistoff. Ofte også hud: Gottrons papler/tegn, mekanikerfingre, sjal/V-tegn, artritt, Raynauds fenomen.)
 • OJ (Isoleucyl-antistoff)Antisyntetasesyndrom (Lungeaffeksjon + Myositt + antistoff. Ofte også hud: Gottrons papler/tegn, mekanikerfingre, sjal/V-tegn, artritt, Raynauds fenomen.)
 • KS (Asparaginyl-antistoff):Antisyntetasesyndrom (Lungeaffeksjon + Myositt + antistoff. Ofte også hud: Gottrons papler/tegn, mekanikerfingre, sjal/V-tegn, artritt, Raynauds fenomen.)
 • Ha-YRS (Tyrosyl-antistoff): Antisyntetasesyndrom (Lungeaffeksjon + Myositt + antistoff. Ofte også hud: Gottrons papler/tegn, mekanikerfingre, sjal/V-tegn, artritt, Raynauds fenomen.)
 • Zo (Phenylalanyl-antistoff) Antisyntetasesyndrom (Lungeaffeksjon + Myositt + antistoff. Ofte også hud: Gottrons papler/tegn, mekanikerfingre, sjal/V-tegn, artritt, Raynauds fenomen.)
 • SSA antistoff (som ved Sjøgrens syndrom og SLE) forekommer også ved (dermato) myositt og antisyntetasesyndromet

MCTD (mixed connective tissue disease, blandet bindevevssykdom)

Myositt og dermatomyositt

Litteratur: Betteridge ZE, 2011

Myosittspesifikke antistoff: (Immunologisk lab OUS etter avtale):

 • SRP (Signal recognition particle (SRP)-antistoff): Myositt. Ofte akutt start og ikke alle responderer godt på behandlingen (se også IMNM (immunmediert nekrotiserende myopati) (Ref Kao HA, 2004)
 • Mi-2 (anti-Nucleosome remodeling deacetyalse complex (NuRD)): Voksen og juvenil dermatomyositt (JDM) (hos barn). Forekommer hos 4-18% med myositt (totalt) og 31% med dermatomyositt (Ref Ghiradello A, 2004)
 • P-155/140 / TIF1-γ: (anti-Transcriptional intermediary factor 1 gamma). Assosiert med juvenil dermatomyositt og myopati med alvorlig hudaffeksjon hos voksne. Økt forekomst av kreft hos voksne (Ref Muro Y, 2012). Juvenil DM med calcinose
 • SAE (anti-Small ubiquitin-like modifier activating enzyme). Voksne med dermatomyositt
 • MDA-5 / Anti-CADM-140: (anti-Melanoma differentiation-associated gene 5). Amyopatisk dermatomyositt, ofte med alvorlig lungeaffeksjon
 • TIF1Υ / P-155/140 cancer assosiert myopati / dermatomyositt
 • NXP-2 (anti-nuclear matrix protein): cancer assosiert myopati / dermatomyositt (Ref: Fierotino DF, 2013)
 • HMGCR (3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzym A reduktase): Statin-(kolesterolsenkende medikament) utløst myopati (men kan foreligge uten statin-bruk. Da assosiert med høy CK). Også assosirt med IMNM (immunmediert nekrotiserende myopati). Litt økt kreftrisiko tilsier generell undersøkelse
 • Jo-1 (histidyl-antistoff): vanligste antistoff ved antisyntetsasesyndrom (Lungeaffeksjon + Myositt + antistoff. Ofte også hud: Gottrons papler/tegn, mekanikerfingre, sjal/V-tegn, artritt, Raynauds fenomen.)
 • PL-7 (Theronyl-antistoff) Antisyntetasesyndrom (Lungeaffeksjon + Myositt + antistoff. Ofte også hud: Gottrons papler/tegn, mekanikerfingre, sjal/V-tegn, artritt, Raynauds fenomen.)
 • PL-12 (Alanyl-antistoff)Antisyntetasesyndrom (Lungeaffeksjon + Myositt + antistoff. Ofte også hud: Gottrons papler/tegn, mekanikerfingre, sjal/V-tegn, artritt, Raynauds fenomen.)
 • EJ (Glyceryl-antistoff): Antisyntetasesyndrom (Lungeaffeksjon + Myositt + antistoff. Ofte også hud: Gottrons papler/tegn, mekanikerfingre, sjal/V-tegn, artritt, Raynauds fenomen.)
 • OJ (Isoleucyl-antistoff)Antisyntetasesyndrom (Lungeaffeksjon + Myositt + antistoff. Ofte også hud: Gottrons papler/tegn, mekanikerfingre, sjal/V-tegn, artritt, Raynauds fenomen.)
 • KS (Asparaginyl-antistoff):Antisyntetasesyndrom (Lungeaffeksjon + Myositt + antistoff. Ofte også hud: Gottrons papler/tegn, mekanikerfingre, sjal/V-tegn, artritt, Raynauds fenomen.)
 • Ha-YRS (Tyrosyl-antistoff): Antisyntetasesyndrom (Lungeaffeksjon + Myositt + antistoff. Ofte også hud: Gottrons papler/tegn, mekanikerfingre, sjal/V-tegn, artritt, Raynauds fenomen.)
 • Zo (Phenylalanyl-antistoff) Antisyntetasesyndrom (Lungeaffeksjon + Myositt + antistoff. Ofte også hud: Gottrons papler/tegn, mekanikerfingre, sjal/V-tegn, artritt, Raynauds fenomen.)
 • SSA antistoff (som ved Sjøgrens syndrom og SLE) forekommer også ved (dermato) myositt og antisyntetasesyndromet
 • 5-NT1A (anti-cytosolic 5′-nucleotidase 1A ) kan foreligge ved Inklusjonslegeme-myositt (Ref Pluk H, 2013)
 • anti-Ku: Uspesifikt antistoff som forekommer også ved flere andre autoimmune sykdommer som RA, Systemisk sklerose, myositt og overlappsyndromer (Ref Hoa S, 2016)

Revmatoid artritt (RA), Leddgikt

SLE (Systemisk Lupus Erytematosus)

Sjøgrens syndrom

Systemisk sklerose (sklerodermi)

 MAS / HLH

 • Løselig IL-2 reseptor  (sCD25) er markør for lymfocyttaktivering og kan rekvireres fra Immunologisk lab OUS. Løselig IL-2 reseptor inngår i dagnostiske kriterier for makrofag aktiveringssyndrom der høye verdier forventes, men er ikke spesifikk
 • Økt nivå av løselig IL-2 reseptor også ved andre inflammatoriske sykdommer:

Vaskulitt

Andre tilstander & antistoff:

Litteratur

Monarch PA, 2014 (vaskulitt-antistoff)

Palm