Henvisningen ASS

Print Friendly
Share Button

Antisyntetasesyndrom består av (dermato-) myositt, interstitiell lungesykdom og a-Jo-1. PL-12 eller PL-7 antistoff (sjelden enkelte andre ganske spesifikke antistoff) og utredes av revmatolog i samarbeid med lungelege. Lungesymptomene kan progrediere raskt og medføre respirasjonssvikt i løpet av dager-uker.

Dette bør henvisningen inneholde opplysninger om:

Sykehistorie

 • Lungesymptomer (varighet)
  • Belatningsdyspne
  • Tørrhoste
  • Symptomdebut
 • Muskelsymptomer
  • Svakere kraft (proksimalt) i lår, armer eller nakke?
  • Redusert gangfunksjon?

Undersøkelsesresultater

 • Antistoff:
  • ANA test med undergruppen a-Jo-1 (vanligst)
  • Sjeldnere anti PL-12, PL-7 (sjekkes ikke rutinemessig)
 • Laboratorieprøver:
  • CK og LD i serum
  • ANA (a-Jo-1 og andre)
 • Hud
  • Dermatomyositt-tegn?
   • Gottrons tegn og papler er rød-violette forandringer over grunn- og mellomledd, samt på strekksider av albuer og knær
   • Sjal- (rød over nakken) eller V-tegn (rød på fremre del av hals og bryst)
   • Sprekker i hud på fingre (mekanikerhender)
 • Lungeauskultasjon
  • Krepitasjoner?
 • Muskelkraft
  • Reiser seg greit fra huksittende og fra stol?

Bildediagnostikk

 • Lungerøntgen eller (helst) CT
  • CT kan vise markerte interstitielle fortetninger selv om rtg thorax er (nærmest) upåfallende

Pasienter bosatt i Oslo henvises til Revmatologisk sekjson, OUS, Rikshospitalet: Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO. Avdelingen mottar også pasienter fra landet ellers så langt det er kapasitetet. Ved hasteinnleggelse, kan leger konferere med vaktlegen (via sentralbord på Tlf 02770

Antisyntetasesyndromet, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

(Palm 2015)