Utredning. Sjekkliste for Antisyntetasesyndrom

Print Friendly
Share Button

Diagnosen baseres på

Sykehistorie / Symptom

 • Lunger

  • Tørrhoste
  • Belastningsdyspne
  • Raskt progredierende (øker uke for uke)?
 • Muskuler (myositt)

  • Smerter
  • Svakhet
  • Dysfagi (øsofagusaffeksjon)
  • Proksimal (klassisk-) og/eller distal affeksjon

Kliniske undersøkelser

 • Muskelatrofi og redusert kraft (reiser seg fra stol/huksittende uten støtte?)
 • Hudforandringer (Gottrons tegn, Mekanikerhender?)
 • Krepitasjoner over lunger ved auskultasjon?

Laboratorieprøver

 • CK (vanligvis lettt-moderat forhøyet)
 • ASAT og LD (vanligvis lett forhøyet)
 • Antistoff («myositt-spesifikke)
  • a-Jo-1, a-PL7 eller a-PL12 (+ noen veldig sjeldne) foreligger vanligvis
  • aSSA er ofte positiv i lavt titer uten at samtidig Sjøgrens eller SLE foreligger

Supplerende Utredning

 • HRCT lunger (rtg kan være normal selv ved store CT-forandringer)
 • Laboratorium: Rutine (Hb, SR, CRP, leukocyter, trombocyter, Leverenzymer, K, Na, Cl, Ca, Kreatinin, TSH, T4, CK)
 • EMG
 • MR (med kontrast) proksimal muskulatur lår
 • Myosittspesifikke autoantistoffer (a-Jo-1 i 80-90%, Pl7 og Pl12 og andre er sjeldnere)
 • Anti-SSA antistoff (som ved Sjøgrens syndrom og SLE) er ikke uvanlig
 • Kapillaroskopi (patologiske funn noe sjeldnere enn ved systemisk sklerose)
 • Lungefunksjonstester (FeV1, FVC, DLCO % av forventet)
 • Muskelbiopsi (etter MR-lokalisering av sted for mest affeksjon) dersom økt CK, ødem på MR, eller positiv EMG
 • Malignitetsutredning vurderes (særlig ved dermatomyositt hos voksne)
  • Gynekologisk undersøkelses, CT abdomen, elektroforese urin/serum, hemofec, koloskopi, evt. andre u.s. dersom klinisk mistanke
  • Alternativt: PET/CT
 • Revmatologisk seksjon, OUS, Rikshospitalet har spesiell interesse og forskning på antisyntetasesyndrom

Differensialdiagnoser

Antisyntetasesyndromet, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm