Medisinsk Utredning. Sjekkliste for Antisyntetase syndrom

Print Friendly
Share Button

Diagnosen baseres på

Sykehistorie / Symptom

 • Lunger

  • Tørrhoste
  • Dyspne ved fysisk belastning
  • Raskt progredierende symptomer fra lunger (øker uke for uke)?
 • Muskler (myositt)

  • Smerter
  • Svakhet
  • Dysfagi (øsofagus affeksjon)
  • Proksimal (klassisk-) og/eller distal affeksjon

Kliniske undersøkelser

 • Muskelatrofi og redusert kraft (reiser seg fra stol/huk uten støtte?)
 • Hudforandringer (Gottrons tegn, Mekaniker fingre?)
 • Krepitasjonslyd over lunger ved auskultasjon?

Laboratorieprøver

 • Kreatin kinase (CK)  er vanligvis moderat forhøyet
 • ASAT og LD (vanligvis forhøyet)
 • Antistoff («myositt-spesifikke)
  • a-Jo-1, a-PL7 eller a-PL12 (+ noen veldig sjeldne) foreligger vanligvis
  • SSA (Ro) er ofte positiv i lavt titer uten at samtidig Sjøgrens eller SLE foreligger

Supplerende Medisinsk Utredning

 • HRCT undersøkelser av lunger (røntgen undersøkelse kan være normal selv ved store lunge forandringer)
 • Laboratorium: Rutine (Hb, blodsenkningsreaksjon (SR), CRP, leukocyter, trombocyter, Leverenzymer, K, Na, Cl, Ca, Kreatinin, TSH, T4, kreatin kinase (CK)
 • MR undersøkelse (med kontrast) av proksimal muskulatur, oftest av begge lår
 • Myositt spesifikke autoantistoffer (a-Jo-1 i 80-90%, Pl7 og Pl12 og andre er sjeldnere)
 • Anti-SSA (Ro) antistoff (som ved Sjøgrens syndrom og SLE) er ikke uvanlig
 • Kapillaroskopi (patologiske funn noe sjeldnere enn ved systemisk sklerose)
 • Lungefunksjons tester (FEV1, FVC, DLCO % av forventet)
 • Muskelbiopsi blir utført dersom økt CK, ødem på MR, eller positiv EMG (elektromyografi). MR-lokaliserer muskelgrupper med mest affeksjon)
 • Malignitetsutredning bør bli vurdert (særlig ved dermatomyositt hos voksne)
  • Gynekologisk undersøkelse, CT undersøkelse av abdomen, elektroforese urin/serum, avføringsprøve med spor av blod?, koloskopi, andre u.s. dersom klinisk mistanke
  • Alternativt: PET/CT
 • Revmatologisk seksjon, Rikshospitalet har spesiell interesse og forskning på antisyntetase syndrom

Differensialdiagnoser

Antisyntetasesyndromet, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm