Journalskriving. Stikkord for Antisyntetase syndrom

Print Friendly
Share Button

Antisyntetase syndrom

ICD-10: M35.8 + J99.1

Diagnosen basert på

 • Lungefunn
 • Muskelsymptomer
 • Antistoff (anti-Jo-1, Pl 7, Pl12, andre)
 • Maksimal CK-verdi
 • MR av lårmuskler gjort?
 • EMG gjort?
 • Biopsi-resultat?

Anamnese

 • Debut (tidspunkt) av lungesymptomer (tørrhoste, belastningsdyspne)
 • Debut (tidspunkt) av eventuell muskelsvakhet (gå opp trapper, bakker, reise seg fra huk)
 • Hud
 • Dysfagi og / eller påvist øsofagusdysmotilitet (dynamisk røntgenundersøkelse (film) med med kontrastmiddel er enklest)
 • Artritt (fingre?, særlig finger 1)
 • Aktuelle CK-verdier
 • MR-resultat av muskulatur
 • EMG-resultat
 • Muskelbiopsi (beskrivelse)
 • Lungefuksjonstester (spirometri og gassdiffusjon)
  • Resultat i % av forvenntede verdier
 • HRCT lunger (mattglass, fibrose, annet)
 • Funn ved PET/CT av lunger (inflammasjonstegn)
 • Antisyntetase antistoffer (Jo-1, Pl-7, Pl-12, andre)

Gjennomgått immunmodulerende behandling

Medikamentliste

 • Medikamentallergi og annen allergi

 • Røker (nå, tidligere, aldri)

Årsak til innleggelse / konsultasjonen nå

 • Forverring av symptomer (lunger, muskler, hud)
 • Medikament-jurstering (hvorfor?)

Klinisk undersøkelse

 • Muskelatrofi og styrke (reiser seg fra huksittende, fra stol uten støtte?, løfter armer over hodet?)
 • Auskultasjon: Lungekrepitasjoner? Dyspné
 • Hudforandringer (Gottrons tegn eller papler, mekanikerhender, V-tegn, Sjal-tegn, Heliotropt eksem)
 • Artritt eller feilstillinger (overstrekk i IP -1?, andre)

Plan for konsultasjonen / innleggelse

Antisyntetasesyndromet, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

(Palm 2015)