Artrose

Print Friendly
Share Button

Artrose= Osteoartrose = «osteoarthritis» eller «arthritis» på engelsk. Slitasjegikt. (ICD-10 M15.0)

Definisjon

Artrose er ikke en systemisk bindevevssykdom, men leddsymptomene kan i blant ligne de betennelsesaktige leddsykdommene ved leddgikt (RA), psoriasisleddgikt og ved SLE og andre bindevevssykdommer. Man skiller primær artrose (uten spesiell årsak) fra sekundær artrose (etter tidligere leddskade).

Forekomst

 • Artrose er hyppigste årsak til funksjonshemming blant eldre mennesker,men kan oppstå tidligere ved genetisk disposisjon eller etter tidlgere skader. I aldersgruppen 35-54år har ca 5% problemer med artrose, mens tilsvarende 50-70 år er ca 8%. Kvinner får litt oftere artrose enn menn.

Ledd som vanligst angripes

Symptomer

 • Leddsmerte (artralgi)
 • Stivhet
  • Særlig etter å ha vært i ro
 • Redusert bevegelighet
 • Skurrende eller knasende lyd i leddet
 • Ustabilt ledd
 • Benet fortykkelse rundt leddet

Diagnosen stilles på bagrunn av

  • Symptomer
  • Klinisk undersøkelse av leddene
   • Benet fortykkelse, instabilitet, krepitasjon/skrapelyder
  • Røntgen, CT eller MR-undersøkelser
  • Blodprøver er normale

Feil diagnose? (lignende sykdommer / differensialdiagnoser)

 • Leddgikt (RA)
  • Mer «hissig» leddbetennelse
  • Flere ledd angrepet samtidig
  • Oftest fingres grunnledd (MCP) (knoker, tredje ledd fra fingertuppene)
  • Håndledd
  • Tærnes gunnledd (MTP) (tilsvarer fingrenes knoker)
   • Føles som «å gå på puter»
  • Ankler
  • Utslag i blodprøver (aCCP/ACPA)
 • Psoriasisartritt
  • Ved kjent hud-psoriasis
  • Fingres ytterledd ved neglepsoriasis
  • Ofte større leddhevelser («vann» i ledd)
  • Blodprøver med noe økt CRP of SR
 • Urinsyregikt
  • Anfallsvis veldig hissig leddbetennelse («podagra» i stortås grunnledd)
  • Oftest menn
  • Noen har kjent, redusert nyrefunkjson
  • Blodprøve viser tydelig  forhøyet urinsyre
  • Mikroskopisk leddvæskeunderøkelse viser urinsyrekrystaller
 • Kalcium pyrofosfat krystaller, Chondrocalcinose
  • Røntgen viser små kalkinnlagringer i leddbrusk
  • Mikroskopi av leddvæske viser krystaller
 • Infeksjon
  • Oftest ett enkelt ledd
  • Mer uttalt rødhet, varme og smerte
  • Blodprøver med økt CRP og SR
  • Leddvæskeunderøkelse påviser bakterier

Sykdomsårsak

 • Genetisk disposisjon
 • Tidligere skader (10-15 år før artrosesymptomer)
  • Idrettsskader
   • Menisk, korsbånd
  • Brudd
 • Tidligere leddbetennelse (artritt)
 • Overvekt (hofter, knær, tåledd)
 • Svak muskulatur

Behandling

 • Treningsterapi (etter instruksjon av fysioterapeut)
  • Livsstilendringer (daglig aktivitet, vektreduskjon)
  • Medikamenter som demper symptomer (med liten eller moderat effekt) skal brukes med forsiktighet (bivirkningsrisiko over tid).
   • Paracetamol (Paracet, Pinex, Pamol og andre) er første valg
   • NSAIDs (Ibux, Brufen, Naproxen, Diclofenac og andre)
   • Kortisoninjeksjon i ledd i noen tilfeller
  • Statin-behandling for høyt kolesterol kan ha en viss dempende effekt (vist for kne-artrose)
  • For overtrente mosjonister er treningspause / endring av aktivitet aktuelt
  • Operasjon
   • Hofte- og/eller kneproteser

  Mer om artrose kan du lese her: (Wikipedia engelsk)

EULAR anbefalinger

Guidelines, kriterier og diverse lenker

Palm