ASIA Syndromet

Print Friendly
Share Button

ASIA (Autoimmune/inflammatory Syndrome Induced by Adjuvants)

Definisjon

Begrep som skal samle tilstander der autoimmune sykdom er utløst av tilsettingsstoffer (adjuvans) i vaksiner, silikon, aluminiumsalter og andre unaturlige stoffer. Omdiskutert begrep siden sikre sammenhenger er vanskelig å påvise, tilfeldigheter kan foreligge og gode studier er mangelvare.

Diagnoser under ASIA syndromet

Gulf krig syndrom (GWS), macrofag myofasciitt syndrom (MMF) og post-vaksinasjonsfenomen er tidligere satt i sammenheng med påvirking av unaturlige stoffer. Senere er SLE-lignende syndrom, Stills sykdom og mange vaskulittsykdommer er rapportert etter mulig påvirkning av adjuvans.

Kriterier

Kritiske spørsmål

I det anerkjente tidsskriftet ”Lupus” fra 2011 påpeker R Cervera at en rekke spørsmål er ubesvarte:

  1. Foreligger teoretiske/biologiske eksperimentelle bevis for at en sammenheng er mulig?
  2. Tidsperspektivet. Forventet er ca 3 uker ved autoimmun reaksjon ved revmatisk feber. Hvordan forklares måneder til års forsinkelse etter vaksiner?
  3. Er det klassisk autoimmun sykdom som beskrives eller uspesifikke autoimmune reaksjoner?
  4. Hva slags mekanisme foreligger: Kryss-reaksjon? Hvilke vaksine-stoffer er utløser (adjuvans, løsningsmiddel)?
  5. Betyr antall vaksiner noe?
  6. Er klassiske vaksine-reaksjoner virkelige autoimmune sykdommer?
  7. Er det likheter mellom silikon-indusert reaksjon og vaksine-indusert reaksjon?

Det er således usikkert om ASIA syndromet vil etableres som en klassisk diagnose. Inntil en avklaring foreligger anbefales oppmerksomhet omkring fenomenet

Litteratur

Palm