CRMO

Print Friendly
Share Button

Kronisk residiverende multifokal osteomyelitt (CRMO). Chronic Non-bacterial Osteomyelitis (CNO)

Definisjon

Ikke-infeksiøs, sjelden sykdom somoftest angriper barn. Ukjent årsak. Bensubstans angripes av revmatisk betennelse på flere steder («multifokal»). CRMO klassifiseres ofte blant de autoinflammatoriske sykdommene, men en eventuell bakenforliggende spesifikk genfeil er ikke funnet.

Symptomer

Periodevise skjelettsmerter, halting og feber. Diffuse symptomer bidrar til at diagnosen ofte stilles sent.

Diagnose

Forhøyede betennelsesparametere i blodprøver, inklusiv økt blodsenkning (SR) og CRP er vanlig. Mistanke om CRMO stilles etter røntgenbilder, CT og/eller MR som i tidlig fase viser lokalisert tap av bensubstans i flere områder, senere fortetninger som tegn på en reparasjonsprosess i de samme områdene. MR foretrekkes ved oppfølgende kontroller for å redusere røntgenstrålebelastning (ref: Khanna G, 2009). Oftest påvises forandringene i leddnære deler av de lange knoklene i ben og armer, samt kraveben og skulder. Vevsprøve er aktuelt for å utelukke andre sykdommer (se differensialdiagnoser nedenfor). Gjennomsnittsalder ved diagnose er 10 år, men med stor spennvidde. CRMO er noe vanligere blant jenter (ref: Borzutzky A, 2012).

Feil diagnose? (Lignende sykdommer/differensialdiagnoser):

Behandling

Symptomlindring med NSAIDs (Ibux, Naproxen og flere) er standard (ref Jansson A, 2007). Noen gis også bisfosfonat (brukes ellers mot benskjøhet/osteoporose) (ref: Hospach T, 2010). I alvorligere tilfeller har kortikosteroider (Prednisolon) og annen immundempende behandling som TNF-hemmere (ref: Eleltheriou D, 2010), anakinra  og / eller methotrexate vært gitt.

Prognose

Utsiktene er gode selv om forløpet først kan preges av flere tilbakefall. De fleste er friske 5-6 år etter diagnose.

Litteratur: Stern S, Ferguson PJ 2013: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3823499/

Autoinflammatoriske sykdommer (BINDEVEVSSYKDOMMER.no)

(Palm 2015)