Cyklisk nøytropeni

Print Friendly
Share Button
 • Debut før ett års alder (men adult/voksen form forekommer også)
 • Autoimmun sykdom med autosomal dominant arvegang.
 • Mutations i elastase genet (ELA2=ELANE) på kromosom 19p13.3

Forekomst

Insidens 1-2/mill/år. Prevalens 1-9/1 000.000

Symptomer og diagnose

 • Cyklisk feber hver 21.dag (14-35 dager)
 • Varighet 5-7 dager. Sår i munn (stomatitt)
 • Periodontitt, gingivitt, faryngitt
 • Bakteriell sepsis og andre sjeldne infeksjoner. Ofte Clostridium septicum
 • Diagnose:neutrofile <200/mikroL minst tre til fem påfølgende dager pr cykus i minst tre regelmessige perioder.
 • Teste for ELANE genmutation

Blodprøver: Lavt antall nøytrofile granulocytter

Prognose

Kan gå tilbake ved 30 års alder. Letalitet pga infeksjoner

Differnsialdiagnoser

 • Idiopatisk (autoimmun) neutropeni: Ikke uvanlig med periodevis neutrofili på 500 – 1000/microL range, men med kronisk benignt forløp. Har vanligvis ikke de øvrige symptomene eller kronisk gingival infektion.
 • TRAPS, Hyper-IgD, FMF, Shwachman syndrom, lymfoproliferative disorders of large granular lymphocytes (LDGL) og primær immunsvikt vurderes når cyclisk neutropeni og hepatosplenomegali forekommer.

Behandling

 • Granulocyttkoloni stimulerende faktor (G-CSF)

Autoinflammatoriske sykdommer (BINDEVEVSSYKDOMMER.no)

(Palm 2015)