JIA oligoartikulær (pauciartikulær) type

Print Friendly
Share Button

Oligoartikulær (=pauciartikulær) JIA

 • Utgjør 50-60% av JIA -tilfellene
 • Jente:gutt forekomst på 4:1
 • Sykdomsstart oftest før 6 års alder
 • I løpet av de første 6 måneder av sykdommen angripes 1-4 ledd, oftest knær, ankler og fingre (ikke hofteledd)
 • Uveitt (øyebetennelse som kan føre til varig synsskade) forekommer hos 20-30%
 • Blodprøven ANA foreligger hos 60%
 • Denne JIA typen har ofte bare litt forhøyet CRP og SR
 • Man kan skille ut to undergrupper:
  • Vedvarende oligoartritt med færre enn 4 angrepne ledd gjennom hele sykdomsforløpet
  • Polyartikulært forløp med 4 eller flere angrepne ledd etter de første 6 mnd (de som får >4 affiserte ledd innen 6 mnd klassifisers som polyartikulære (se nedenfor)

Øyebetennelse: Uveitt gir ingen smerter/symptomer hos barn. Kronisk uveitt gir vedvarende synstap hos >15% uansett terapi.

 • Øyelege screening:
  • Når blodprøven ANA har slått ut: Øyelege hver 4. mnd de føste årene. Hvis ikke øynene er angrepet, forlenges intervallene etter 5 år til hver 6. mnd.
  • Uten ANA utslag: Øyelege hver 6. mnd.

Feil diagnose? (lignende sykdommer / differensialdiagnoser ved oligoartikulær JIA)

Behandling av oligoartikulær JIA

NSAID (Ibuprofen, naproxen og flere). Leddpunksjon  (i narkose hos små barn) med tapping og injeksjon av kortikosteroid (oftest Lederspan).  Methotrexat trengs sjelden, men må overveies ved polyartikulært forløp og i behandlingsresistente tilfeller. Tilsvarende indikasjon for biologisk supplerende behandling.

Prognose (oligoartikulær type)

 • Alle må vurderes og følges opp
 • De fleste responderer godt på behandling og en del går over innen 6 måneder
 • Residiv (tilbakefall) hos 20%, særlig første året, men sen-residiv selv etter 5 år er mulig
 • Over 50% er i varig remisjon på sikt
 • De med polyartikulært forløp (se over) er mest utsatt for varig sykdom (og langvarig behandling/oppfølging)
 • Tegn på dårlig prognose: Symmetrisk leddaffeksjon (de tilsvarende ledd på motsatt side av kroppen), erosjoner (skade sett på røntgenbilder), vedvarende artritt/synovitt, redusert fysisk funksjon. Ankel og/eller håndleddsaffeksjon, vedvarende utslag i inflammasjonsparametre (SR, CRP)

Barn med Revmatisk sykdom, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm 2016