Øyet ved barneleddgikt

Print Friendly
Share Button

Juvenil artritt (JIA), Barneleddgikt og øyekomplikasjoner

 • Uveitt
  • Uveitt hos barn er forårsaket av JIA i over halvparten av tilfellene
  • Lite symptomer hos barn
  • Begge øyne i 70%
  • Jenter 4 ganger oftere enn gutter
  • ANA foreligger hos 75%
  • Forekommer før artritt hos 6%, etter 7 års alder hos 7%
  • Intervall mellom artrittdebut og uveitt er 2 år hos 50%
  • Ingen sammenheng mellom sykdomsaktivitet aktivitet i artritt og øyeaffeksjon
  • Kronisk anterior, ikke-granulomatøs uveitt
  • Risiko for blidhet
  • Dårligst prognose ved
   • Lav alder ved debut
   • Oligoartikulær artritt (få ledd)
   • ANA
  • Anbefalte regelmessige øyelegekontroller
   • Hver 3. måned for dem som er mest utsatt

Kronisk idiopatisk iridocyklitt hos barn (nesten bare jenter) forekommer også uten artritt (juvenil kronisk iridocyklitt). ANA foreligger hos 30%

Litteratur: Abu Samara K, 2016

Mer informasjon via Nasjonalt kompetansesenter for barn og ungdom med revmatisk sykdom (NAKBUR)

Barn med Revmatisk sykdom, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm 2016