JIA Polyartrikulær type (polyartritt)

Print Friendly
Share Button

Polyartikulær Juvenil artritt (ICD-10 M08.3 (seronegativ type))

Definisjon

Alle har minst 5 ulike hovne ledd de første 6 måneder av sykdommen. Den polyartikulære sykdommen kan deles inn i de uten utslag i revmatoide faktorer (RF, CCP) og de med utslag (”positive”) revmafaktorer.

 1. Uten utslag i revmafaktorer:
  • Denne typen omfatter 30% av JIA og har jente:gutt forekomst på 3:1
  • De feste blir syke i 6-7 års alderen
  • Alle har minst 5 betente ledd innen de 6 første måneder fra sykdomsstart
  • Uveitt (øyebetennelse som kan føre til varig synsskade) forekommer hos 10% og blodprøven ANA hos 40%
  • Betennelsesprøver som CRP og SR er ofte bare lett forhøyede. Og de fleste blir syke i 9-12 års alder
 2. Utslag i revmafaktorer ved polyartritt
 • Forekommer hos <10% blant JIA
 • Jente:gutt forekomsten er hele 9:1
 • Sykdommen kan ligne leddgikt (revmatoid artritt) hos voksne
 • Blodprøver viser ofte litt forhøyet SR og CRP, samt utslag i revmafaktorer (RF, CCP)
 • Prognosen er alvorlig dersom en ikke finner effektiv behandling

Behandling

Ikke-medikamentell behandling inklusiv fysioterapi kombineres med medikamenter. NSAID (ibuprofen, naproxen) har noe effekt, men må vanligvis kombineres med sykdomsdempende andre medikamenter. Methotrexate (tabletter eller injeksjoner) er nyttig for mange. Methotrexate reduserer sykdomsaktiviteten og derved smerter, stivhet og utvikling av leddskader. Effekten kommer i løpet av 2-3 måneder. Selv om kortison-prepareater unngås så langt som mulig, må ofte prednisolon (tabletter) brukes over en periode. Om nødvendig, supplerers etter hvert med et biologisk medikament, hvorav tnf-hemmere er føster valg. Etanercept (Enbrel) og adalimumab (Humira) har en lengst erfaring med.

Barn med Revmatisk sykdom, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm 2016