Benlysta

Print Friendly
Share Button

Definisjon

  • Brukes ved aktiv Systemisk Lupus Erythematosus (SLE). Benlysta er biologisk behandling som blokkerer binding av løselig BLyS (B-celle overlevelsesfaktor) reseptor på B-celler (en type hvite blodlegemer). Pasienter med SLE har forhøyede nivåer av BLyS. Virkestoffet er belimumab. Intravenøs behandling.

Før behandlingsstart

Vaksiner

  • Vurder årlig influensavaksine
  • Vurder pneumokokkvaksine før behandlingsstart (effekt med varighet over 5-10 år)
  • Vurder hepatitt B vaksine før behandlingsstart (utsatte personer)
  • «Levende vaksiner» skal ikke brukes
  • Mer om vaksiner her (Bindevevssykdommer.no)

Dosering

Vanlig dosering ved SLE hos voksne:

  • Intravenøs behandling (10 mg/kg) i tillegg til annen SLE-medikasjon
  • Ved start blir Benlysta infunderet tre ganger med to ukers mellomrom
  • Deretter fast dose månedlig

Kontroller og oppfølging

  • Spesialist/spesialavdeling for revmatologi og fastlege samarbeider

Pasientinformasjon

Medikamenter,  BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm