Benlysta

Print Friendly
Share Button

Definisjon

  • Brukes mot aktiv Systemisk Lupus Erythematosus (SLE). Benlysta er biologisk behandling som blokkerer binding av løselig BLyS (B-celle overlevelsesfaktor) reseptor på B-celler. Pasienter med SLE har forhøyede nivåer av BLyS. Virkestoffet er belimuma. Intrvenøs behandling.

Før behandlingsstart

Vaksiner

  • Vurder årlig influensavaksine
  • Vurder pneumokokkvaksine før behandlingsstart (effekt i 5-10 år)
  • Vurder hepatitt B vaksine før behandlingsstart (utsatte personer)
  • «Levende vaksiner» skal ikke brukes
  • Mer om vaksiner her

Dosering

Vanlig dosering ved SLE hos voksne:

  • Intravenøs behandling (10 mg/kg) i tillegg til annen SLE-medikasjon
  • Ved start infunderes Benlysta tre ganger med to ukers mellomrom
  • Fast dosering er månedlig

Kontroller

  • Samabeid mellom spesialist/spesialavdeling for revmatologi og fastlege

Pasientinformasjon

Medikamenter,  BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm 2016