Biologiske legemidler

Print Friendly
Share Button

Biologiske legemidler / biologisk medisin / biologiske medikamenter

Definisjon (ihht Statens Legemiddelverk)

Biologiske legemidler skiller seg fra andre legemidler ved at de er framstilt av eller er renset fra levende celler eller vev. Dette kan være mikroorganismer (bakterier/virus/sopp), organer eller vev fra planter eller dyr. Måten de produseres på skiller seg derfor fra et tradisjonelt kjemisk legemiddel. Ettersom produksjonen skjer i ulike levende organismer/stammer, kan dette gi opphav til små strukturulikheter i molekylene som legemidlet er bygget opp av. Dersom en bivirkning oppstår er det derfor ekstra viktig å kunne spore nøyaktig hvor og når legemidlet ble produsert. Eksempler på biologiske legemidler er:

(ref: Statens Legemiddelverk, 2017)

Noen biologiske legemidler (handelsnavn) som brukes mot revmatiske sykdommer

Indikasjoner ved revmatisk sykdom

Medikamentene er forskjellige i virkningsmekanismer og mulige bivirkninger. Informer deg alltid om «ditt» spesifikke, aktuelle medikamentet (pasientinformasjon her) (EULAR guidelines for leger, ved medikamentell behandling av revmatoid artritt her). Biologiske legemidler brukes mot en rekke betennelsesaktige (inflammatoriske) revmatiske sykdommer, både innenfor og utenfor offisielt godkjent indikasjon. Hovedregel er at sykdommen er alvorlig og det ikke er tilstrekkelig effekt av annen sykdomsdempende behandling. Ofte legges et biologisk legemiddel til den øvrige behandlingen (for eksempel methotrexat). Her er et utvalg indikasjoner:

Virkning

Biologiske legemidler demper immunsystemet slik at sykdommen blir mindre aktiv.

Bivirkninger (et lite utvalg)

Forsiktighetsregler (et lite utvalg)

 • Infeksjonstendens
 • Svekket immunsystem
 • Høy alder
 • Allergi mot medikamentene
 • Hjertesvikt
 • Svangerskap

Før behandlingsstart

 • Informer deg godt om det aktuelle medikamentet («ditt medikament»)
 • Undersøkelser hos lege på infeksjoner

Vaksiner

 • Vurder årlig influensavaksine
 • Vurder pneumokokkvaksine før behandlingsstart  (effekt i 5-10 år)
 • Vurder hepatitt B vaksine før behandlingsstart (utsatte personer)

Mer om vaksiner ved revmatisk sykdom her

Biotilsvarende legemidler (biosimilars)

Dette er også biologiske legemidler. De ligner på «originalpreparatene» (både i virkning og bivirkning), men er billigere. Mer om biotilsvarende legemidler her.

Oppfølging

 • Spesialavdeling eller spesialist starter behandlingen, gjennomfører kontroller så lenge medikamentene brukes og avtaler når behandlingen kan avsluttes. Fastlegen gjør også kontroller, slik at det ikke er nødvendig med sykehus eller spesialist hver gang (Referanser: Norsk Legemiddelhåndbok)
 • Riktig dosering kan ofte beregnes etter en blodprøve

Informer deg om «ditt» medikament her (Legeforeningen, pasientinformasjon)

Medikamenter,  BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm