Cosentyx

Print Friendly
Share Button

Definisjon

Virkestoffet er secukinumab som blokkerer IL-17 i immunsystemet og reduserer dermed revmatisk betennelse. Cosentyx gis som injeksjon under huden (subkutant). Dosen er på sikt 150-300mg sc månedlig, avhengig av hvilken sykdom en behandler.

Indikasjoner

  • Psoriasis i huden
  • Psoriasisartritt
  • Ankyloserende spondylitt/aksial spondylitt

Cosentyx er ikke første behandlingsvalg

Dosering

Bivirkninger

Immundempende behandling øker risiko for infeksjon. Mer om bivirkinger, forsiktighetsregler etc her (Felleskatalogen)

Litteratur: Wendling D, 2015

Medikamenter,  BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm 2016