Enbrel

Print Friendly
Share Button

Definisjon

Før behandlingsstart

Vaksiner

  • Vurder årlig influensavaksine
  • Vurder pneumokokkvaksine før behandlingsstart  (effekt varer i 5-10 år)
  • Vurder hepatitt B vaksine før behandlingsstart (utsatte personer)
  • «Levende vaksiner» skal ikke brukes
  • Mer om vaksiner her

Dosering

Vanlig dosering for behandling av Revmatoid artritt (leddgikt) hos voksne:

  • Injeksjon 50 mg under huden (subcutant) hver uke eller 25 mg to ganger i uken
  • Kombinasjon med Methotreaxte er vanlig

For barn doseres etter kroppsvekt. Ved juvenil artritt (barneleddgikt) er dosen oftest 0,8mg/kg kroppsvekt (maksimalt 50mg) en gang i uken eller 0,4mg/kg (maksimalt 25mg) to ganger i uken

Oppbevaring

Enbrel oppbevares vanligvis i kjøleskap. Skal ikke fryses. Kan oppbevares ved maks. 25°C i én enkeltperiode på opptil 4 uker, og kan deretter ikke avkjøles igjen.

Legekontroller / oppfølging

  • Spesialist/spesialavdeling for revmatologi og fastlege samarbeider

Måling av serumkonsentrasjon

  • Referanseområde ved serumkonsentrasjonsmålinger: 2-5 mg/L

Pasientinformasjon

Medikamenter,  BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm