Enbrel

Print Friendly
Share Button

Definisjon

  • Enbrel er biologisk behandling som blokkerer TNF-alfa. Injeksjoner. Virkestoff er etanercept

Før behandlingsstart

Vaksiner

  • Vurder årlig influensavaksine
  • Vurder pneumokokkvaksine før behandlingsstart  (effekt i 5-10 år)
  • Vurder hepatitt B vaksine før behandlingsstart (utsatte personer)
  • «Levende vaksiner» skal ikke brukes
  • Mer om vaksiner her

Dosering

Vanlig dosering ved Revmatoid artritt (leddgikt) hos voksne:

  • Injeksjon 50 mg under huden (subcutant) hver uke eller 25 mg to ganger i uken
  • Kombinasjon med Methotreaxte er vanlig

For barn doseres etter kroppsvekt. Ved juvenil artritt (barneleddgikt) er dosen oftest 0,8mg/kg kroppsvekt (maksimalt 50mg) en gang i uken eller 0,4mg/kg (maksimalt 25mg) to ganger i uken

Oppbevaring

Vanligvis i kjøeskap. Skal ikke fryses. Kan oppbevares ved maks. 25°C i én enkeltperiode på opptil 4 uker, og skal deretter ikke avkjøles igjen.

Kontroller

  • Samabeid mellom spesialist/spesialavdeling for revmatologi og fastlege

Måling av serumkonsentrasjon

  • Referanseområde ved serumkonsentrasjonsmålinger: 2-5 mg/L

Pasientinformasjon

Medikamenter,  BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm 2016