Humira

Print Friendly
Share Button

Definisjon

TNF-hemmer som er et biologisk legemidde

Før behandlingsstart

Vaksiner

  • Vurder årlig influensavaksine
  • Vurder pneumokokkvaksine før behandlingsstart  (effekt i 5-10 år)
  • Vurder hepatitt B vaksine før behandlingsstart (utsatte personer)
  • «Levende vaksiner» skal ikke brukes
  • Mer om vaksiner her

Dosering

Oppbevaring

Skal ikke fryses. Ferdigfylt penn/sprøyte kan oppbevares ved temperaturer opptil maks. 25°C for en periode på opptil 14 dager

Kontroller

  • Samabeid mellom spesialist/spesialavdeling for revmatologi og fastlege

Måling av serumkonsentrasjon

  • Referanseområde 5-12 mg/L Adalimumab, OUS på egen rekvisisjon: Ikke så viktig når i behandlingssykusen prøven tas.

Pasientinformasjon

Medikamenter,  BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm