Humira

Print Friendly
Share Button

Definisjon

TNF-hemmer som er et biologisk legemiddel

Før behandlingsstart

Vaksiner

  • Vurder årlig influensavaksine
  • Vurder pneumokokkvaksine før behandlingsstart  (effekt varer i 5-10 år)
  • Vurder hepatitt B vaksine før behandlingsstart (utsatte personer)
  • «Levende vaksiner» skal ikke brukes
  • Mer om vaksiner her

Dosering

Oppbevaring

Skal ikke fryses. Ferdigfylt penn/sprøyte kan oppbevares ved temperaturer opptil maks. 25°C for en periode på opptil 14 dager

Legekontroller/oppfølging

  • Spesialist/spesialavdeling for revmatologi og fastlege samarbeider

Måling av serumkonsentrasjon

  • Referanseområde 5-12 mg/L Adalimumab. Måles ved Oslo Universitetssykdhus på egen rekvisisjon: Ikke viktig når i behandlingssyklusen prøven tas.

Pasientinformasjon

Medikamenter,  BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm