Imurel

Print Friendly
Share Button

Imurel

-Måle om genetisk disposisjon for intoleranse mot Imurel foreligger (TPMT-måling)

-Måle tearpeutisk område ved 6-TGN (Terapeutisk område 3,5-5,0) og 6-MMT (5-50 mikromol/L)

Høy verdi for 6-TGN og lav for 6-MMT (<5) kan tyde på genetisk TPMT genvariant.

Medikamenter,  BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm 2016