Kineret

Print Friendly
Share Button

Definisjon

Før behandlingsstart

Vaksiner

  • Vurder årlig influensavaksine
  • Vurder pneumokokkvaksine før behandlingsstart  (effekt i 5-10 år)
  • Vurder hepatitt B vaksine før behandlingsstart (utsatte personer)
  • «Levende vaksiner» skal ikke brukes
  • Mer om vaksiner her

Dosering

  • Vanlig dosering hos voksne er en sprøyte (injeksjon)  med 100mg hver dag.
  • Kombinasjon med Methotreaxte er mulig
  • Barn får dosen beregnet ut i fra kroppsvekt. Aktuell startdose er 1-2mg/kg/dag. Noen får høyere doser etter hvert

Kontroller

  • Samabeid mellom spesialist/spesialavdeling for revmatologi og fastlege

Pasientinformasjon

Medikamenter,  BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm 2016