MabThera

Print Friendly
Share Button

Definisjon

Før behandlingsstart

 • Undersøkelser hos lege på infeksjoner og infeksjonsrisiko
  • Blodprøver
   • Hepatitt-B antistoff
   • Immunglobuliner
   • Hvite blodlegemer
  • Urin
  • Røntgen- eller CT av lunger
  • Tuberkulose-sceening: mer her
  • Vaksiner (se neste avsnitt)

Vaksiner

 • Årlig influensavaksine anbefales
 • Ppneumokokkvaksine før behandlingsstart (effekt i 5-10 år) anbefales
 • Vurder hepatitt B vaksine (utsatte personer)
 • «Levende vaksiner» skal ikke brukes
 • Mer om vaksiner her

Pneumocystis jiroveci forebygging

 • Profylaktisk (forebyggende) behandling ved imundempende behandling med for eksempel Sendoxan eller MabThera
 • Bactrim / Trimetoprim Sulfa (enten 2 tabl to dager i uken eller 1 tabl daglig)
  • OBS! Interaksjon med Methorexate
 • Ved sulfa-allergi kan Dapson 50mg x 1 være et alternativ

Dosering

 • Forbehandling (før infusjonen) med SoluMedrol 100mg intravenøst (kortison-preparat), paracetamol og et antihistamin er vanlig
 • Vanlig dosering ved Revmatoid artritt (leddgikt) hos voksne: Gis ved behov eller hver 6. måned
 • RA dosering 1000mg med 2 ukers mellomrom, alternativt 375mg/m2 x 4
 • For infusjonshastighet og nærmere prosedyre: Se Felleskatalogen

Kontroller

 • Samabeid mellom spesialist/spesialavdeling for revmatologi og fastlege
 • MabThera gir økt infeksjonsrisiko
 • Noen får lavere immunglobuln IgG og redusert immunforsvar

Måling av effekt

 • Måling av CD19+ B-celler (korrelerer med CD-20 B-celler) viser om fortsatt cellepåvirkning
 • CD19+ B-cellene holder seg lave 6-12 måneder etter infusjon

Pasientinformasjon

Medikamenter,  BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm 2016