MabThera

Print Friendly
Share Button

Definisjon

Før behandlingsstart

Vaksiner

 • Årlig influensavaksine anbefales
 • Pneumokokkvaksine før behandlingsstart (effekt varer i 5-10 år) anbefales
 • Vurder hepatitt B vaksine (utsatte personer)
 • «Levende vaksiner» skal ikke brukes
 • Mer om vaksiner her

Pneumocystis jiroveci forebygging

 • Profylaktisk (forebyggende) behandling mot Pneumocystis jiroveci ved immunsupprimerende behandling med for eksempel Sendoxan eller MabThera
  • Bactrim / Trimetoprim Sulfa (enten 2 tabl to dager i uken eller 1 tabl daglig)
  • OBS! Interaksjon med Methorexate
  • Ved sulfa-allergi kan Dapson 50mg x 1 være et alternativ

Dosering

 • Forbehandling (før MabThera infusjonen) med SoluMedrol (metylprednisolon) 100mg intravenøst (kortison-preparat), paracetamol og et antihistamin er også vanlig å gi
 • Vanlig dosering mot Revmatoid artritt (RA, leddgikt) hos voksne: Gis ved behov eller hver 6. måned
 • RA dosering 1000mg med 2 ukers mellomrom, alternativt 375mg/m2 x 4
 • For infusjonshastighet og nærmere prosedyre: Se den norske «Felleskatalogen»

Legekontroller/oppfølging

 • Spesialist/spesialavdeling for revmatologi og fastlege samarbeider
 • MabThera gir økt infeksjonsrisiko
 • Noen får lavere immunglobuln IgG i blod og redusert immunforsvar

Måling av medikamentvirkningen

 • Måling av CD19+ B-celler (korrelerer med antallet CD-20 B-celler) viser om fortsatt cellepåvirkning foreligger
 • CD19+ B-cellene holder seg lave 6-12 måneder etter infusjon

Pasientinformasjon

Medikamenter,  BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm 2016