Nedfrysing av sæd og eggceller (kryopreservering) før cellegiftbehandling mot revmatiske sykdommer

Print Friendly
Share Button

 "Petefészekszövet-csíkok fagyasztó oldatba helyezése" by The original uploader was Wzsuzsanna3 at Hungarian Wikipedia Dr. Vereczkey Attila - Transferred from hu.wikipedia to Commons.. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons

Definisjon

De fleste typer sykdomsdempende medikamenter (Methotrexate, Imurel, CellCept, Plaquenil, biologiske legemilder med flere) mot revmatisk sykdom (DMARD= Disease Modifying Antirheumatic Drug) medfører ikke varig nedsatt evne til å få barn (fertilitet). Et unntak er Sendoxan (cyclofosfamid) som brukes ved alvorlig sykdom der indre organer, hjernen/nervesystemet og blodårer angripes slik som ved noen former for vaskulitt eller systemiske bindevevssykdommer.

Metoder

Menn: Menn som har planer om å bli fedre og som trenger Sendoxan kan få tilbud om nedfrysning av sæd (sædbank). Sæden kan senere brukes til befruktning. Mer om nedfrysing og opbevaring av sæd her (Wikipedia)

Kvinner: For kvinner under 35 års alder med ønske om senere svangerskap kan nedfrysing av befruktede eller ubefruktede egg (oocytter) være aktuelt (mer her: Wikipedia). Ofte velges nedfrysning av eggstokkvev (ovarium) som inneholder egganlegg. Prosedyren med kirurgisk (laparoskopisk) uttak av eggstokkvev gjøres ved flere sykehus spredt i landet. Oppbevaring og tilbakeføring av eggstokkvev gjøres bare ved Oslo Universitetssykehus. Mer om nedfrysing av eggstokkvev her (Oslo Universitetssykehus).

Re-etablering av fertilitet etter tilbakeføring av eggstokkvev skjer når cellegiftbehandlingen er ferdig. Etter operasjonen kan svangerskap inntreffe fra og med 8-18 måneder. I Norge har ca 180 kvinner har fått «høstet» eggstokkvev. Fire har fått operert tilbake eggstokkvev og to er blitt gravide (pr 2015). Resultater fra Danmark (Rigshospitalet) basert på ca 40 fødsler tilsier at omtrent 30% av de som får tilbakeført eggstokkvev blir gravide og føder. De fleste har hatt kreftsykdommer (brystkreft, lymfom og andre typer) som er behandlet med høye cellegiftdoser og noen også med benmargsplantasjon (Høydosebehandling med autolog stammcellestøtte= HMAS). Mer om fertilitetsbevarende behandling ved nedfrysing av eggstokkvev her: (Nasjonalt kompetansesenter).

Måling av eggstokkfunksjon etter tilbakesetting

Når eggstokken gjenopptar funksjonen etter vellykket tilbakesetting, påvirkes hormon-verdier i blodet. Man ser at nivåene av FSH (follikel-stimulerende-hornmon) synker og AMH (anti-Müller-Hormon) øker.

Litteratur: Dooley MA, 2008

Medikamenter,  BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm 2016