Remicade, Inflectra & Remsima

Print Friendly
Share Button

Definisjon

Før behandlingsstart

Vaksiner

 • Vurder årlig influensavaksine
 • Vurder pneumokokkvaksine før behandlingsstart  (effekt varer i 5-10 år)
 • Vurder hepatitt B vaksine før behandlingsstart (utsatte personer)
 • «Levende vaksiner» skal ikke brukes
 • Mer om vaksiner her

Dosering

Vanlig dosering ved Revmatoid artritt (leddgikt) hos voksne:

 • Intravenøst
 • Startdose 3 mg/kg, gjentas 2 og 6 uker etter 1. infusjon, deretter hver 8. uke
 • Dosen kan økes ved behov
 • Kombinasjon med Methotreaxte er vanlig

Legekontroller / oppfølging

 • Spesialist/spesialavdeling for revmatologi og fastlege samarbeider

Måling av serumkonsentrasjon

 • Referanseområde ved serumkonsentrasjonsmålinger: 3-8mg/L ved Revmatoid Artritt
 • Serumkonsentrasjonsmåling bør gjøres like før ny infusjon skal gis

Pasientinformasjon

Medikamenter,  BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm