RoActemra

Print Friendly
Share Button

RoActemra

Før behandlingsstart vurder

 Dosering voksne (vanligvis)

  • Subkutan dose 162mg/uke
  • i.v. 8mg/kg hver 4. uke
  • Måling av serumkonsentrasjon (tocilizumab, OUS på egen rekvisisjon)
    • Referanseområde av infliximab i blodprøve: 10-25 mg/L

Legekontroll / oppfølging

  • Infeksjoner må utelukkes (selv om CRP er normal)
  • CRP blir (nesten) alltid normalisert og blodsenkningen (SR) lavere, men forandringene korrelerer ikke alltid med behandlingsresponsen
  • Antistoff dannes sjelden

Pasientinformasjon

Medikamenter,  BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm