Sendoxan

Print Friendly
Share Button

Sendoxan

  • Kraftig immundempende medikament som brukes i en sykdomsperioder med alvorlig revmatisk sykdom, for eksempel ved lungeaffeksjon
  • Oftest intravenøs infusjon hver 2-4 uke i 3-6 måneder
  • Kombineres med Prednisolon i nedtrappende dose

Pneumocystis jiroveci forebygging

  • Profylaktisk (forebyggende) behandling ved immunmodulerende behandling med for eksempel Sendoxan eller MabThera
  • Bactrim / Trimetoprim Sulfa (enten 2 tabl to dager i uken eller 1 tabl daglig)
  • Ved sulfa-allergi kan Dapson 50mg x 1 være et alternativ

Pasientinformasjon

Medikamenter,  BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm