SoluMedrol

Print Friendly
Share Button

SoluMedrol

  • Metylprednisolon, intraveøs kortison,
  • Gis i 1-3 dager ved kraftig revmatisk betennelse før overgang til Prednisolon tabletter og eventuell supplerende immundemepnde behandling
  • Rask effekt
  • Kalkulere kortikosteroidekvivalente doser her

Medikamenter,  BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm 2016