Tuberkulose screening før TNF-hemmer eller annen immundempende behandling

Print Friendly
Share Button

Behov for screening

TNF hemmere og flere andre typer biologiske legemidler er vist å redusere immunforsvaret slik at latent tuberkulose (Tbc) (bakterier fra tidligere smitte) kan blusse opp. Tilsvarende risiko foreligger også ved bruk av høye doser kortikosteroider (Prednisolon, SoluMedrol med flere). IGRA-test (blodprøve) er sentral for påvisning av latent Tbc

Før behandling med TNF-hemmere

 • Målrettet sykehistorie på Tbc
 • Fullstendig klinisk undersøkelse
 • Røntgen thorax (lunge-røntgen) eller CT (computer-tomografi) av lunger
 • Tubekulin undersøkelse eller IGRA-test
 • Henvis til spesialist i lungesykdommer eller infeksjonssykdommer dersom
  • Tidligere kjent Tbc eksponering i familien eller omgangskrets
  • Tidligere eller aktuell positiv tuberkulinreaksjon eller IGRA-test
  • Tidligere behandlet for Tbc
  • Unormale funn ved rtg Thorax
  • Skjema for henvisning via Folkehelseinstituttet
 • Forebyggende behandling for Tbc (Isoniazid eller Isoniazid i kombinasjon med rifampicin) bør vanligvis være avslutett før behandling med TNF-hemmer starter, men gis noen ganger sammen med den antirevmatiske behandlingen
 • Forebyggende behandling er ingen garanti mot senere tuberkulose

 Symptomer på Tbc

Kilde: Folkehelseinstituttet

Medikamenter,  BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm