Bekhterevs

Print Friendly
Share Button

AnkylosingSpondylitis

Illustrasjon:  BruceBlaus. Blausen.com staff. "Blausen gallery 2014". Wikiversity Journal of Medicine

Bekhterevs sykdom betegnes også som ankyloserende spondylitt (Icd-10: M45.0)

Definisjon

Sykdommen er en kronisk revmatisk betennelse i ryggsøylen og i leddene mellom rygg og bekken (iliosakralledd) og forårsaker kroniske ryggsmerter og stivhet. Den regnes til spondyloartropatiene (Bekhetervs, psoriasisartritt, reaktiv artritt, artritt ved ulcerøs colitt eller Crohns sykdom) og ikke som bindevevssykdom eller vaskulitt. Menn i 20-30 års alderen rammes vanligst. Tre av fire er menn. Det er en arvelig disposisjon (blant annet via vevstypen HLA-B27). Forekommer også hos barn (oftest gutter før tenårene) og kalles da «entesittrelatert artritt» og er en del av juvenil artritt (barneleddgikt).

Symptomer og Diagnose

I tidlig sykdomsfase plages en med ”inflammatorisk ryggsmerte” som etter ASAS kriteriene (REF Rudwaleit M, 2009) består av:

 • Symptomstart før 40 års alder
 • Varighet minst 3 måneder
 • Bedre av fysisk aktivitet
 • Ikke lindring av hvile
 • Nattsmerter som lindres når en står opp og beveger seg

Andre kjennetegn

 • Mest plager (stivhet, smerter) de første 30-60 min om morgenen
 • Sidevekslende smerter i bekkenet
 • Klar effekt av NSAID medikamenter (eks Ibux, Voltaren, Naproxen)
 • I blodprøve er HLA-B27 positiv hos mer enn 90%, mens tilsvarende i befolkningen generelt er ca 8% i Sør-Norge (høyere i Nord-Norge)
 • Ca 25% får smertefulle øyebetennelser (uveitt, iridocyklitt) som må øyelege-behandles
 • I aktiv sykdomsfase viser blodprøver oftest tegn på revmatisk betennelse med økt CRP og senkningsreaksjon (SR)

Sykehistorie og klinisk undersøkelse

Klassifikasjonskriterier

Komplikasjoner

Øyekomplikasjoner

Ledd

 • Hovne ledd (artritt) kan forekomme, oftest i knær og hofteledd og bør behandles av revmatolog

Utvidelse av hovedpulsåren (aortaaneurisme)

Hjertesykdom

 • Lekkasje i hjerteklaffer kan forekomme og påvises ved klinisk vurdering og ved ultralyd av hjertet og/eller CT eller MR

Tarm

Psoriasis i huden

Ryggsmerter av andre årsaker

Behandling

 • NSAIDs ( betennelsesdempende som Ibux, Voltaren) har virkning på symptomene
 • En del pasienter får også TNF-hemmere (Remicade/Remsima, Humira, Enbrel) med god effekt på både symptomer og på betennelsen. Ved manglende effekt og høy sykdomsaktivitet kan IL-17 hemmeren Cosentyx brukes
 • Viktig er også tilpasset trening og øvelser som gjerne startes i samarbeid med fysioterapeut
  • Bedrer muskelstyrke som motvirker holdningsforandringer
  • Bedrer kondisjon og livskvalitet
  • Bedrer leddfunksjon
  • Reduserer risiko for senere hjerte- og karsykdommer
  • Reduserer risiko for osteoporose (benskjørhet)

  (Ref: Scalapino KS 2003)

 • Ofte bidrar medikamentene til at det er lettere å gjennomføre et fast trenings- og aktivitetsprogram.
 • Noen har artritt (leddbetennelser) og utvikler store hofteleddsforandringer etter hvert. Når fysioterapi og medikamenter ikke lenger er tilstrekkelig, er innsetting av hofteproteser aktuelt
 • Operasjon av feilstilling i rygg er mulig, men blir sjelden nødvendig når et behandlingsopplegg følges over tid

Henvisningen ved mistanke om Bekhterevs

Journalskriving ved Bekhterevs

Supplerende faglig informasjon her (engelsk Wikipedia)

Mer pasientinformasjon via Bekhterevforeningen i Norsk Revmatikerforbund

Palm