Castleman

Print Friendly
Share Button

Castlemans sykdom (angiofolliculær lymfeknute hyperplasi, lymfoid hamartom)

Definisjon

Godartet, sjelden, sykdom som inkluderer lymfeknuter med ulik lokalisering, vanligst i mediastinum (brystkassen). Også rapportert på hals. Kjempe -lymfeknute- hyperplasi i mediastinum. Beskrevet av Benjamin Castleman i 1956.

Symptomer

To typer:

 • Uni-sentrisk

  • Affiserer bare en lymfeknute
  • Debuterer med stor veldefinert, asymptomatisk lymfeknutelesjon. Sjelden hematologiske manifestasjoner
  • OBS! HIV infeksjon kan forekomme
   B-symptomer: Feber, anemi, vekttap

Diagnose

Biopsi (kan være vanskelig å tolke)

Feil diagnose (ligenende tilstander, differensialdiagnoser)

Behandling

 • Uni-sentisk type: Kirurgisk fjerning er hos 90% vellykket uten residiv
 • Multisentrisk type: Antiviral behandling. Immunsuppresiv terapi
  • Siltuximab (IL-6 hemmer) her vist lovende resultater (Lancet 2014)

Litteratur

Palm