Klassifisering av EDS typer

Print Friendly
Share Button

EDS Villefranche klassifisering av ulike typer:

Klassisk type (tidligere type I og II)

 1. Overstrekkbar hud
 2. Brede atrofiske arr
 3. Generalisert hypermobilitet (overstrekkbarhet)
 • 1-3 taler sterkt for diagnose EDS klassisk type.

Andre kjennetegn: Blå-merker (hematomer), dårlig sårtilhelning, autosomal dominant arv,

 • Gener: COL3A-gener

Hypermobil type (Tidligere type III):

 • Generell hypermobilitet
 • Bløt, fløyelsaktig, overstrekkbar hud
 • Gjentatte luksasjoner av ledd (”ut av ledd, overtråkk”)
 • Kroniske smerter i ledd eller muskler.
 • Artrosedisposisjon
 • Gener: COL3A1, TNXB

Vaskulær type: (tidligere type IV).

 • Skjørhet eller ruptur av arterier/tarmer/uterine organer
 • Får svært lett sår og blå merker,
 • Typiske ansiktstrekk.
 • Hypermobil i små ledd
 • Sene/muskel-rupturer
 • Klompfot
 • Tidlige variser (åreknuter)
 • Huden ser gammel ut (akrogeri),
 • Pneumothorax (punktert lunge).
 • Autosomal dominant defekt i Type III kolagensyntesen
 • Gener COL 3A1

Kyfoskoliotisk type (Tidligere type VI)

 • Generelt hypemobile ledd
 • Uttalt muskelhypotoni (slappe muskler) hos nyfødte
 • Progredierende skoliose (skjev rygg) fra fødsel,
 • Skjøre sklera (øyehinner)
 • Atrofiske arr
 • Hematomer (blodutredelser)
 • Artrerierupturer
 • Microcornea (defekt på øyets hornhinne)
 • Marfan-syndrom lignende utseende
 • Osteopeni (lav benmasse)
 • Autosomal resessiv arv.
 • Lysyl hydroksylase (enzym) mangel
 • Døgnurin: Hydroksyl pyridinolin og lysyl pyridinolin ved HPLC.
 • Sjelden. Mindre enn 60 rapporterte tilfeller på verdensbasis

Arthrochalasia type (tidligere type VIIA og VIIB):

 • Uttalt generalisert hypermobilitet med luksasjoner (ute av ledd)
 • Medfødt bilaterale hofteluksasjoner.
 • Overstrekkbar hud,
 • Atrofiske arr
 • Hematomer (blodutredelser)
 • Hypoton (slapp) muskulatur
 • Kyfoskoliose (krum og skjev rygg)
 • Osteopeni (lav benmasse)
 • Autosomal dominant arv.
 • Defekt i Kollagen- I syntesen
 • Mutasjonsanalyse
 • Sjelden, Ca 30 rapporterte tilfeller på verdensbasis

Dermatosparaxis type (tidligere type VIIc).

 • Uttalt skjør hud, overflødig, hengende, myk og deiget hud
 • Hematomer (blodutredelser)
 • Lyske og navlebrokk
 • Prematur ruptur av fosterhinner
 • Sjelden, Ca 10 rapproterte tilfeller på verdensbasis

Ehlers-Danlos syndrom, BINDEVEVSSYKDOMMER.NO

Palm 2016