Differensialdiagnoser fasciit

Print Friendly
Share Button

Eosinofil fasciitt kan ligne følgende tilstander

 • Raynauds fenomen
 • Affeksjon av fingre
 • Oftset ANA +
 • Patologisk kapillaroskopi
 • Ofte affeksjon av indre organer (øsofagus, lunge)
 • Morfea er en hudsykdom som gir flekkvis hard hud, ofte fordelt rundt på kroppen. Den kan gi pigmentforandringer, men angriper ikke indre organer og følges opp hos hudlege. Raynauds fenomen er uvanlig.
 • Skleromyksødem (sklerødema Buscke) gir hard hud på store deler av kroppen, men ikke Raynauds fenomen og lite forandringer på fingre. Oftest ved sukkersyke/diabetes, men forskjellige former finnes.
  • Ved malignitet
  • Ofte diabetes mellitus
  • Voks-lignende, gul-røde papler
  • Monoklonal gammopati
  • Fortykket hud uten inflammasjon
 • Nefrogen systemisk sklerose er beskrevet etter MR-undersøkelsermed kontrastmiddel dersom nyresvikt samtidig foreligger. Kan gi sklerodermi-ligenende hudforandringer, men uten Raynauds fenomen.
  • Nyresviktpasienter som får MR-kontrastmiddel (gadlinium)
   • Blant dialysepasienter
   • Hender og føtter affiseres
   • Ikke eosinofili

Eosinofili-mylagi-syndrom

 • Påvist etter inntak av kontaminert L-tryptophan (kostholdstilskudd). Epidemi i 1989.
 • 5-hydroxytryptophan (kostholdstilskudd) mistenkes også som mulig årsak

Toksisk matolje syndrom

 • Inntak av skadet, gammel rapsolje foråsaket epidemi i Spania i 1981
  • Dyspne
  • Myalgi
  • Artralgi og kontarkturer
  • Ødem i ekremiteter
  • Kroniske hudforandringer
  • Livedo retikularis
  • Neuropati
 • Eosinofil myositt (se myositt)
 • Blodsykdom (forekommer hos ca 10% med samtidig eosinofil fasciitt)
  • Aplastisk anemi
  • Thrombocytopeni
  • Myeloproliferative tilstander
  • Myelodysplastiske syndromer
  • Lymphomer
  • Lymphocytær- og eosinofil leukemi
  • Multipelt myelom

Eosinofil faciitt, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

(Palm 2015)