Erdheim-Chester

Print Friendly
Share Button

Erdheim-Chesters sykdom (skleroserende skjelett-histocytose) ICD-10: C96.1

Definisjon

Multifokal osteosklerose som følge av patologi i histocytter og vevsmakrofager.

Forekomst

Sjelden sykdom (ca 500 beskrevne tilfeller). Beskervet av Chester 1930.

Angriper begge kjønn i alle aldre, men noe hyppigere blant menn. Gjennomsnitts debutalder er 52 år.

Symptomer

Symptom                   forekomst (%)

 • Skjelettsmerte                   50
 • Periaorta infiltrasjon          60
 • ‘Coated aorta’                   30
 • Pericard affeksjon             45
 • Exophtalmus                     27
 • Diabetes insipidus             27
 • Xanthelasmer                    19
 • ‘Hairy kidney’                     ND
 • CNS affeksjon               15–25
 • Pulmonal affeksjon             22
 • Dødelighet                       60-26

Diagnose

 • Skjelettsmerte, oftest i underekstremiteter
 • Osteosklerose
 • Maxilarsinus (kjevehuler) kan også vise skjelettforandringer.
 • CNS: hodepine. MR cerebrum viser typiske signalforandringer i dura som kan minne om menigeom
 • Exophtalmus og synsforandringer (40%)
 • Biopsi: Erdheim-Chester celler uttrykker histiocyttmarkøren CD68, men til forskjell fra Langerhans histiocytose, uttrykkes ikke CD1a eller S100

Komplikasjoner

  • Skjelett (95%): Under- og overekstremiteter: Smerte.
   • Osteosklerose påvises ved ved røntgen/CT/MR/Scintigrafi av skjelett (lange rørknokler). PET/CT neppe fordelaktig.
   • Bihuler: Kjevebihuleaffeksjon
   • Hjertet (50%):
    • Hjerteklaffer (isuffisisens)
    • Rytmeforstyrrelse,
    • Periaortal fibrotisk infiltarsjon med stenoser også i coronarkar.
     • Kan føre til angina og infarkt.
     • Kardiomyopati hyppigst i hø hjertedel
   • Lunger: (25-50%)
    • Pleuravæske
    • Parenchymfortetninger (mattglass, fibrose, cyster, noduli)

     

   • Retroperitoneum
    • Hydronefrose
   • CNS (40%)
    • Hodepine. Libidotap
     • Cerebellært: ataxi
     • Hypofyse: sentral diabetes insipitus med eksessiv tørste.
     • Dura: infiltrasjon (menigeom)

Biopsi/histologi

Benmargsbiopsi viser histocyttproliferasjon som ved farging er CD68+ og CD1a-.  Xantomatøs eller xantiograulomatøs infiltrasjon av lipidledede eller skum-histocytter, omgitt av fibrose.

Feil diagnose? (lignende sykdommer / differensialdiagnoser)

 • Andre hematologiske sykdommer som affiserer histocytter (Langerhanske histocytose) og dendrittiske celler
 • Hemofagocyttisk lymfohistocytose (HLH)/MAS
 • Metastaser og andre neoplasmer
 • Pagets og POEMS

Behandling

 • Kirurgisk fjerning, høy-dose steroider (prednisolon), cyclosporin, interferon-alfa, kjemoterapi, stråleterapi.

Prognose:

 • Høy mortalitet. I 2005 var 5 års overlevelse 50%.

Litteratur

Palm