Erytromelalgi

Print Friendly
Share Button

Erythromelalgia-symptoms

By PharmaMS (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Erytromelalgia (ICD-10 I 73.8)

Definisjon

Episodevis brennende smerter og rødhet i føtter og/eller hender. Årsakene er flere. Noen har en genmutasjon som påvirker ionekanaler (ref: Bennett DLH, Lancet Neurol 2014). Forandringer i små nervefibre påvirker da sirkulasjonen i små blodårer.

Forekomst

Noe usikkert. Omtrent 1,3 nye tilfeller pr 100.000 innbyggere pr år (tilsvarer 65 nye pr år i Norge).

Symptomer

Brennende smerte, episodevis. Oftest i begge føtter, men kan også være på hender, ører og nese. Rødhet og hevelse. Noen har Raynauds fenomen (”likfingre”). Symptomene lindres ved nedkjøling.

Diagnose

Ingen spesielle tester. Slår ikke ut i blodprøver. Spesialundersøkelser av nerverforandringer kan gjøres av nevrolog. Hudsymptomer vurderes av hudlege.

Bakenforliggende annen sykdom som kan medvirke til erytromelalgi:

Feil diagnose (ligenende sykdommer / differensiladiagnoser)

Behandling

Ingen spesielle medikamenter eller operasjon. Lindring ved å løfte affiserte føtter eller hender og derved redusere bodgjennomstrømningen. Unngå kraftig nedkjølning i vann eller med is. Dette kan gi store skader på huden. Symptombehandling med ulike smertestillende medikamenter.

Litteratur

Palm