Evans syndrom

Print Friendly
Share Button

Definisjon

Hemolytisk anemi + lavt antall blodplater (trombocytopeni). Kan være primær (uten assosiert sykdom eller sekundært ved blant annet SLE, Sjøgrens og Antifosfolipidsyndrom)

Sykdomsårsak

Autoimmun sykdom der antigener retter seg mot erytrocytter og tromobocytter

Diagnose

Blodprøver: Påvise hemolytisk anemi (høy LD, lav haptoglobin) og måle lavt antall trombocytter

Behandling

Kortikosteroider, immunglobulin (IVIG), sjeldnere behov for supplerende immundempende behandling (inklusiv rituximab).

Litteratur

Palm