Differensialdiagnoser fibromyalgi

Print Friendly
Share Button
  • Lokaliserte muskelsmerter
    • Ikke like utbredte symptomer
  • Polymyositt
    • Muskelsvakhet
    • CK i blodprøven er høy
  • Muskeldystrofi (arvelige, progressive muskelsykdommer)

Fibromyalgi, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm