Henvisningen til spesialialist fibromyalgi

Print Friendly
Share Button

Det Viktigste

 • Hva bygger mistanken om fibromyalgi på?
  • Kroniske smerter i begge armer, begge ben, nakke og/ eller rygg
  • Smertefult ved trykk
 • Hva er hovedproblemet?

Ved usikker diagnose, vennligst se forslag til medisinske undersøkelser  her

 • Fibromyalgi er ikke en inflammatorisk bindevevssykdom, og henvisningen prioriteres vanligvis ikke ved revmatologiske sykehusavdelinger på grunn av kapasitetsproblemer
 • Allmennleger er vanligvis kompetente til å utrede, diagnostisere og følge opp pasienter med fibromyalgi
 • Ved krav om spesialistuttalelser eller uvanlige tilfeller, kan henvisning til revmatolog være aktuelt
  • Sykehuspoliklinikker og avdelinger prioritererde betennelsesaktige (inflammatoriske) sykdommene først (Rett til helsehjelp)
  • Henvisninger for vurdering av fibromyalgi blir derfor ofte avslått

Vanligvis kan allmennlegen /fastlegen kan gjøre Medisnisk utredning, gi pasientinformasjon  og starte aktuelle tiltak. Spesialisten har ikke spesielle medikamenter eller andre behandlingsmuligheter

Henvisning til praktiserende revmatolog kan være aktuelt der disse har ledig kapasitet

En henvisning til spesialist bør inneholde

Sykehistorie

 • Kronisk smerte
  • Varighet
  • Lokalisering
   • Generalisert (Chronic widespread pain). Omfatter begge armer, ben og nakke og/eller rygg
 • Behandling frem til nå
 • Medikamentliste

Resultater av medisinske undersøkelser

Blodprøveresultater

Andre utredninger som er gjort

 

Helsedirektoratets henvisningsveileder

Fibromyalgi, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm