GVHD

Print Friendly
Share Button

Graft versus host disease (GVHD), (ICD-10:T 86.0)

Definisjon

Transplantert organ forårsaker aktivering av immunsystemet slik at symptomer og sykdom oppstår. Akutt GVHD innen 100 dager fra transplantasjon, ellers kronisk GVHD.

Symptomer

Gastrointestinale + hud evt også feber er vanligst (24%). Bare hudsymptomer hos 15%. Lever og hudaffeksjon hos 7%. Bare leversymptomer 4%

  • Hudsymptomer: Utslett på hals, ører, skuldre håndflater og fotsåler. «Solbrent» hud. Mer alvorlig er blemmer og generalisert eksem
  • Tørr munn og tørre øyne (Sjøgren syndrom-lignende)
  • Gastrointestinal (mage-tarm): Diare. Magesmerter. Kvalme
  • Lever: Leverenzymer i blodet stiger (ALP og konjungert bilirubin stiger først)

Feil diagnose? (ligenende sykdommer / differensialdiagnoser)

  • Hud: Medikamentutøst eksem, virus
  • Mage-tarm: Infeksjoner (clostridium, CMV-reaktivering)
  • Lever: Viral hepatitt. Medikamenter

Behandling

Litteratur

Palm