Diff.diagnoser MAS/HLH

Print Friendly
Share Button

Sjekk ved uklar tilstand

 • Celletellinger med differensialtelling av leukocytter
 • Blodkulturer
 • Koagulasjonsfaktorer (INR, fibrinogen, D-dimer)
 • Spinalvæske
 • Virale undersøkelser på
 • Benmarg
 • MR caput
 • CT cervical
 • CT thorax
 • CT abdomen
  • evt UL abdomen

Komplikasjoner

Hyppigst:

 • Pleuritt
 • Alveolar hemorrhagi
 • Interstitiell pneumonitt
 • Pericarditt,
 • Peritoneal acites,
 • Nyreaffeksjon
 • CNS
 • DIC
 • Uveitt
 • Colitt
 • Hemofagocytose (HPS) oftest blant barn <ett års alder

Makrofagaktiveringssyndrom, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm 2015