Histocytose

Print Friendly
Share Button
ct_of_periorbital_langerhans_cell_histiocytosis

Periorbital svulst ved Langerhans histocytose

Definisjon

En gruppe sjeldne sykdommer der histiocytter (vevs-makrofager) lagres i store mengder. Vanligste debut er i barne- og tidlig ungdomsalder, men enkelte typer (som Erdheim-Chesters sykdom og pulmonal histocytose (undergruppe av Langerhans cellehistocytose) kan debutere blant voksne.

Ulike former

Retikulo-histocytose (begrenset og multisentrisk type); vennligst les mer her

 • Multisentrisk type ofte med hud og betydelige artritt-forandringer

Langerhans celle-histocytose:

 • 76% er under 10 års alder
 • Symptomer
  • Feber
  • Vekttap
  • Multiple skjeletthevelser, oftest i skallen
  • Eksem og sår, oftest på hodet (80%)
  • Hepatosplenomegali (stor lever og milt) og lymfeknuteforstørrelser
  • Lunger med asymptomatiske, nodulære fortetninger (pulmonal histocytose X)

Juvenil xanthogranulom

Hemofagocytisk lymfohistocytose

 • Cytokin storm med ukontrollert aktivering av lymfocytter og makrofager (spesielle typer hvite blodlegemer i immunsystemet)
 • Se også makrofag aktiveringssydnrom (MAS)

Niemann-Picks sykdom

Sea-blue histocytose

 • Hudaffeksjon med histocytter i fettvev
 • genetisk sykdomsårsak eller etterlangvarig parenteral ernæring

Akutt monocytt leukemi

Malign histocytose

 • Symptomer: Hoste, redusert apetitt, anemi, dyspne
 • Forstørrede tracheobraonchiale lymfeknuter og lungeinfiltrater, samt pleuravæske kan påvises
 • Lunger, lymfeknuter, lever, milt og CNS kan affiseres ved histocytt-infiltrasjon (biopsi)

Erdheim-Chester sykdom

 • Multiorgansykdom
 • Menn hyppigere enn kvinner
 • Debutalder i gjennomsnitt 55 år (16-80år)
 • Skjelett-sklerose i de lange rørknokler

Litteartur

Palm