Kriterier hypermobilitetssyndromet

Print Friendly
Share Button

Diagnostiske kriterier (ref: Grahame R, Bird R, Child CH J. Rheum 2000):

2 Major, 1 Minor eller 1 Major og to Minor. Ekskludere: Ehlers-Dahnlos– og Marfans syndrom:

 • Major
  • 1. Beighton skår >= 4/9
  • 2. Artralgi > 3mnd i 4 eller flere ledd
 • Minor
  • 1. Beighton 1,2 eller 3/9 (0-3 hvis > 50 år)
  • 2. Artralgi >3 mnd i 1-3 ledd, eller ryggsmerter i >3 mnd, spondylose, spondylyse eller spondylolistese
  • 3. Luksasjon eller subluksasjon i >1 ledd, eller residiverende. luksasjon i ett ledd
  • 4. Bløtdelsrevmatisme i tre eller flere lokalisasjoner (eks epikondylitt, tenosynovitt, bursitt)
  • 5. Marfanoid habitus (se Marfans syndrom, Skjelett)
  • 6 Unormal hud (eks striae, hyperelastisk, tynne eller papyrys -arr)
  • 7. Øye (hengelde øyelokk, myopi, anti-mongoloid skjevhet)
  • 8. Varikøse vener (åreknuter), hernia (brokk), uterin/rektal-prolaps

  Hypermobilitet, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm 2016