Jessners

Print Friendly
Share Button

Jessners sykdom (Kutan lymphoid hyperplasi)

Definisjon

Hudsykdom med vedvarende kuter (papler) og plakk oftest på hals, rygg og i ansikt. Det påvises godartete ansamlinger av lymfocytter. De fleste er under 50 år. Forekommer både blant menn og kvinner. Sjelden tilstand av ukjent årsak. Beskrevet 1953 av Jessner og Kanof. Det diskuteres om sykdommen skal betraktes som en egen enhet.

Symptomer

Smertefri knute eller plakk på hals, ansikt eller rygg. En eller flere lesjoner. Noen utløses av sol. Varer i flere måneder til år. Lesjoner på 2mm-2cm, noen ganger med sentral oppklaring.

Diagnose

Vevsprøve (biopsi): Lymfocyttinfiltrasjon

Feil diagnose? (ligenende sykdommer / differensialdiagnoser)

Behandling

Oftest avvente spontan tilhelning. Kosmetisk behandling. Alternativer er kirurgi, laser eller i enkelte tilfeller forsøk med immundempende medikamenter

Forløp

Spontantilhelning etter måneder-år

Litteratur

Palm