Kapillaroskopi

Print Friendly
Share Button


Kapillaroskopi (neglefoldkapillaroskopi)

Definisjon og metode

Kapillaroskopi benytter forstørrelse og olje på neglen. Dermed fungerer neglen som et vindu og en ser kapillærer ved neglefolden. Tilsvarende er ikke mulig gjennom huden som ikke er gjennomsiktig. En kan påvise vaskulopati i små blodårer. Vanligvis undersøkes neglene på finger 2-5 på begge hender.

Kapillaroskopi er spesielt egnet til å skille godartet, vanlig (primær) Raynauds fenomen fra bakenforliggende systemisk sklerose (med sekundært Raynauds fenomen) eller lignende systemisk bindevevssykdom som oftere fremviser klare sykdomstegn i kapillærene i en tidlig sykdomsfase. Systemisk sklerose-lignende mønster sees ved:

 Undersøkelsesfunn

Kapillærforandringer er også beskrevet ved en rekke andre tilstander. Det en ser er ikke sykdomsspesifikke forandringer. Ved systemisk sklerose har nesten alle pasientene betydelige forandringer, mens det er mer varierende ved annen bindevevssykdom og vaskulitt.

Resultatet kan beskrives ved sammenligning med normalt funn:

 • Redusert tetthet av kapillærer
 • Avaskulære områder
 • Dilatasjoner
  • Megakapillærer
 • Blødninger
 • Agiogenese
 • Forgreninger
 • Fordreininger
 • Endret arkitektur (”bushy”)

Tidlig fase

 • Få megakapillærer
 • Få blødninger
 • Relativt godt bevart arkitektur
 • Ikke tap av kapillærer (ikke lav tetthet)

Aktiv fase

 • Mange megakapillærer
 • Blødninger
 • Moderat tap av kapillærer (lavere tetthet)
 • Begynnende endret arkitektur uten særlig forgreninger

Sen fase

 • Irregulære, forstørrede kapillærer
 • Få eller ingen megakapillærer
 • Få eller ingen blødninger
 • Betydelig redusert kapillærtetthet
 • Endret arkitektur med forgreninger / bushy spredt omkring

Litteratur

Palm