Legekonsultasjonen

Print Friendly
Share Button

Doctor greating patient
https://www.flickr.com/photos/59632563@N04/6104068209

Forbered deg til konsultasjonen hos revmatolog

Noen ønsker at legen styrer hele konsultasjonen og bestemmer det som synes å være best, mens andre selv vil ha mest mulig kontroll og selvbestemmelse. Uansett går utviklingen mot at pasientene i større grad blir informerte og deretter selv deltar aktivt i avgjørelser. Behovet for pasientinformasjon om sykdom, utredning og behandling er derfor økende. Vær imidlertid oppmerksom på at konsultasjonstiden er begrenset. Du må rekke å presentere det viktigste og legen må få tid til å undersøke og informere deg om sin vurdering.

Tre råd

For å få mest mulig ut av revmatologkonsultasjonen er forberedelse viktig.Revmatologen har sykdomsinformasjon om deg fra tidligere. Ved første møte foreligger oftest et henvisningsskriv fra fastlege eller annen lege med en oppsummering av det aktuelle. Ved en kontrolltime vil legen ha informasjon fra tidligere tilgjengelig via din journal. Imidlertid er ikke alltid opplysningene oppdaterte. For å utnytte tiden hos legen, kan forberedelse være lurt. I det minste bør du forberede tre ting:

 1. Tenk ut inntil tre viktige sykdomsrelaterte saker du ønsker legen skal vurdere og nevn disse tidlig i konsultasjonen (for eksempel: ditt hovedsymptom, bekymring for mulig sykdomsutvikling/prognose, behandlingsmulighet du har lest/hørt om)
 2. Ta med liste over alle medikamentene du bruker nå og eventuelle medikamentallergier
 3. Før kontrollundersøkelser forbereder du deg på at legen spør om det er skjedd noe helsemessig nytt med deg siden sist (sykdommer, behandlinger, undersøkelser)

Hva legen spør om

Revmatologenvil gjerne høre hva ditt helsemessige hovedproblem måtte vær for tiden og særlig om det revmatiske. De videre undersøkelser og vurdering kan delvis bli styrt av, men legen vil ved spørsmål og undersøkelser også sjekke ledd og indre organer.

 • Hva er det største helsemessige problemet ditt for tiden?
 • Hvile revmatiske symptomer har du nå (smerter, stivhet, synlige forandringer i ledd, rygg, muskler og sener)?
 • Symptomer fra indre organer (lunger, hjerte, nyrer, tarm)?
 • Eksem eller andre hudsymptomer?
 • Hvilke undersøkelser/utredninger (blod- og urin, røntgen, CT, MR, spesialistvurderinger..) for de aktuelle plager er gjort til nå? Når var det (år)? Hvor (fastlege, spesialist, sykehus)? Hva viste resultatene?
  • Hvis blod- og/eller urinprøver nylig er tatt hos fastlegen (eller andre), innhenter du en utskrift som medbringes
   • Hvis nye prøver skal tas, kan du medbringe urinprøve på et rent glass
   • For blodprøver trenger du vanligvis ikke være fastende
   • Ta medisinene dine som vanlig dersom annet ikke er avtalt
 • Hvilke andre sykdommer har du/har du hatt (høyt blodtrykk, hjertesvikt, blodpropp, spontanaborter, lavt stoffskifte, diabetes, kreftsykdom, psykiske problemer…)?
 • Har du vært undersøkt på sykehus (hvorfor, hvor og når)?
 • Medikamentene du nå bruker
 • Medikamentallergi og andre allergier?
 • Stabil vekt siste 3 måneder (og vekten din nå)?
 • Hvis du nylig har byttet fastlege må du gi beskjed, slik at legens rapport kommer frem
 • Dersom du har behov for nye resepter, legeerklæringer eller vil ta opp annet som vil ta noe tid, bør du nevne dette tidlig i konsultasjonen

Spørreskjema

Noen bruker ferdige skjema for å kartlegge antall hovne og ømme ledd og beregner deretter ut et mål for sykdomsaktivitet ved leddgikt (for ekempel DAS-score). Dette gjelder mest ved forskningsstudier. Også generaliserte smerter påvirke resultatet som må tolkes med forsiktighet i klinisk hverdag. Ved leddsykdom er det viktig at aktuelle symptomer også utenom leddene (øyne, munn, lunger, hjerte, mage/tarm, hud, nerver)  kommer frem.

Rapport / epkrise

Vanligvis sendes rapport fra konsultasjonen til henvisende lege og til fastlegen. Du kan også selv be om en kopi, men vær oppmerksom på at den er på fagspråk som kan være vanskelig å forstå. Er du i tvil om innholdet, kan du forhøre deg om innholdet med fastlegen eller ta det opp ved neste revmatologkonsultasjon. Åpenbare feil bør meddeles revmatologen via kontaktinformasjon oftest finnes på innkallingsbrevet.

Palm