Henvisningen MCTD

Print Friendly
Share Button

Viktigst

 • Hva byggen mistanken om MCTD på?
 • Hastegrad (Rett til helsehjelp?)
  • Affeksjon av indre organer eller blod (cytopenier)?
  • Hovne ledd (artritt)?
  • Eksem?
  • Smerter og påvirket allmenntilstand?
  • Objektive undersøkelsesfunn?
 • Behov for supplerende undersøkelser?

Ved usikker diagnose

 • MCTD er vanligst blant unge kvinner
 • Raynauds fenomen hos de fleste
 • Hovne («puffy») fingre?
 • Alle har markert utslag i ANA-subgruppen RNA i serumprøve (i aktiv sykdomsfase)
 • I serum er SR ofte lett forhøyet, men CRP lav eller normal
 • Sykdommen kan preges av generell inflammasjon med påvirket allmenntilstand og apetittløshet, tretthet, nattevsette og febertendens
 • Se «Differensialdiagnoser» her

Hva henvisning til spesialist bør innholde 

Sykehistorie

Undersøkelsesfunn

 • Påvirket allmenntilstand
 • Artritt-tegn (hevelse, varme, smerte, oftest fingre)
 • «Puffy hands» med hovne fingre
 • Eksantem (SLE-lignende)
 • Hard eller atrofisk hud på fingre (sjelden) (sklerodaktyli)

Laboratorieprøver

OUS, Rikshospitalet

Pasienter bosatt i Oslo kan henvises til Revmatologisk sekjson, OUS, Rikshospitalet: Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO. Avdelingen mottar også fra landet for øvrig så langt kapasiteten rekker.

MCTD, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm