Journalskriving Sjekkliste for MCTD

Print Friendly
Share Button

ICD-10: M35.1 MCTD       

Diagnosen er basert på

Sykdomsdebut & Diagnosetidspunkt

  • Tidspunkt og symptom ved sykdomsdebut (Raynauds og ikke-Raynaudsymptomer)
  • Tidspunkt for diagnose

Hensikten til kontakt nå

Medikamentliste

  • Allergier (spesielt medikamentallergier)

Røker/ikke-røker, tidligere røker

Kliniske funn

Hjerte, lunger, blodtrykk, ledd, fingre (puffy, sklerodaktyli), hud

Plan for utredning eller behandling

MCTD, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm