ME, CFS

Print Friendly
Share Button

ME fatique 640px-Statue_of_the_Tired_Man

"Statue of the Tired Man" by User:Burrows - Own work. Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Statue_of_the_Tired_Man.JPG#/media/File:Statue_of_the_Tired_Man.JPG

CFS/ME, Chronic fatigue syndrom, Kronisk tretthetsssyndrom  ICD-10 G93.9

Synonymer: SFS/ME, Myalgisk encefalopati (ME). Idiopathic Chronic Fatigue Syndrome (CFS), nevrasteni.

Definisjon

Invalidiserende, anstrengelsesrelatert utmattelse med varighet i minst 4-6 måneder når annen sykdom er ekskludert. Dette er ikke en betennelsesaktig bindevevssykdom eller vaskulitt. Tilstanden regnes ofte blant MUPS (medisinsk uforklarte fysiske symptomer).

Sykdomsårsak

Omdiskutert og ikke sikkert påvist. Man antar flere faktorer er av betydning:

 • Sårbarhet (genetisk, miljø)
 • Utløsende faktorer (infeksjon, skader, mentale belastninger)
 • Vedlikeholdsfaktorer

Symptomer

 • Ofte brå start som i noen tilfeller relatereres til forutgående infeksjon i øvre luftveier
 • Feberfølelse uten målbare utslag
 • Invalidiserende tretthet
 • Svekket hukommelse og konsentrasjon (kognitive besvær)
 • Sår hals og ømme lymfeknuter
 • Muskel- og leddsmerter
 • Økt sensitivitet for lys, lukt og lyd
 • Nummenhet
 • Utmattesle etter anstrengelser

Diagnosen

Stilles på bakgrunn av symptomer og ved utelukkelse av annen sykdom. Ofte brukes diagnostiske kriterier. Det finnes flere utgaver. Aktuelle (1994, Fukuda) kriterer her

Utredningsforslag

Forekomst

(Prevalens): 0,2 – 0,4% blant voksne, noe som tilsvarer 10-20.000 i Norge. Flest kvinner. Sjeldnere hos barn. Insidens (nye tilfeller årlig pr 100.000 inbyggertall) i Norge (Folekehelsinstituttet) er anslått til 39,4/100.000 blant kvinner og 12,9/100.000 blant menn. Vanligste aldergrupper er 10-19 år og 30-39 år.

Differensialdiagnoser

Andre tilstander som kan forklare en tilsvarende form for utmattelse, men som skyldes andre bakenforliggende lidelser, skal være utelukket. Eksempler:

Revmatologisk skilles ME oftest fra kronisk smertesyndromer som fibromyalgi, Sjøgrens syndrom og SLE må også utelukkes.

Endokrinologisk utelukkes også for lavt cortison (Addisons sykdom) og økt insulin-like growth factor-relatert sykdom

Nevrologisk skilles ME fra myastenia gravis.

Behandling

 • Tidlig mobilisering med tilpasset, gradert aktivitetsbehandling/gradert rehabilitering uten overstimulering
  • Få blir bedre av å hvile hele dagen, fare ved inaktivitet og sengeleie (>4 uker gir immunologiske forstyrrelser)
 • Dersom ledsagende depresjon, behandles denne
 • Kognitiv adferdsterapi for mobilisering og bedre livskvalitet
 • Læring av mestringsstrategier
 • Tilpasset tøynings- og trening eller aktivitetsprogram

Prognose

 • Data fra gode studier mangler. 20 – 50% av de voksne blir bedre etter 1-3 år. Blant barn sees bedring hos 54 – 94% etter 6 år (Joyce J, 1997).

Spesialist i Helse Sør-Øst

 • Oslo Universitetssykehus ved ME/CFS-senteret som gir et tverrfaglig tilbud til voksne (over 18 år) med Myalgisk Encefalopati (ME)/kronisk utmattelsessyndrom (CFS). Den polikliniske tjenesten er regionsdekkende for helseregion Sør-Øst. Tilbudet om innleggelse på sengepost er landsdekkende.

Litteratur

Palm