Mikrobiota

Print Friendly
Share Button

Definisjon

Mikrobiota er en økologisk enhet der mikroskopiske organismer som lever innen et begrenset område. I mennesket utgjør bakterier enorme mengder levende materiale som har viktige helsebringende, men ikke helt klarlagte oppgaver. De aller fleste bakteriene er en del av mikrobiota i tarmene våre der de til sammen veier ca 1,4 kilo.

Mikrobiota ved autoimmune sykdommer

Fra 1990-tallet har vitenskapen i økende grad avdekket at mikrobiotas sammensetning har betydning for utvikling av autoimmune sykdommer i forsøksdyr og sannsynligvis hos mennesker. Dermed kan som bindevevssykdommer, vaskulitter, leddgikt hos voksne og hos barn (juvenil artritt, barneleddgikt), diabetes og andre delvis være forårsaket av en feil fordeling av visse bakterier i tarmen. Noen («the bad guys») kan øke sykdomsrisiko eller forverre eksisterende sykdom, mens andre («the good guyes») virker gunstig.

Tarmbakterienes betydning for revmatisk sykdom er demonstrert i dyrestudier der både spesielle rotter og mus som fødes inn i et bakteriefritt miljø forblir friske inntil de utsettes for vanlig næring og får naturlige bakterier i tarmen. Deretter oppstår leddbetennelser (artritt) og en Bekhterevs/spondyloartritt– lignende sykdom (Rath HC, 1996, Sinkorova Z, 2008).

Behandlingsmuligheter

Teoretisk burde påvirkning av tarmens mikrobiota være en god mulighet for å forebygge og behandle autoimmun revmatisk sykdom. Tarmens bakteriesammensetning kan endres på flere måter:

Til nå virker utviklingen lovende med tanke på fremtidige muligheter. Likevel har tiltakene ikke fått gjennomslag til nå. Årsaken kan være at vi ennå ikke har funnet riktig metode for å utnytte mulighetene som kunnskapen om mikrobiota gir.

Litteratur

Palm