Muskelsmerter

Print Friendly
Share Button

By Jmarchn - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47230073

Definisjon

Revmatiske smerter i muskler kan variere fra litt ubehag til ekstreme smerter i skjelettmuskler. Smertene betegnes som kroniske når de har vært plagsomme daglig i mer enn tre måneder. Revmatiske muskelsmerter bidrar til redusert livskvalitet, medikamentbruk og langvarige sykefravær. Ofte er plagene ufarlige, men de kan også være symptomer på svært alvorlig sykdom.

Årsaker

Muskelsmerter er ikke alltid et sykdomstegn. Smertefulle, stive og ømme muskler kan være en naturlig reaksjon etter uvant fysisk aktivitet eller ha sovet i en ubekvem stilling. Leggkramper opplever de fleste i blant uten spesiell sykdomsårsak. Med økende alder oppleves muskler som stive og ømme, særlig etter å ha vært i ro. Smerter som oppstår uforklarlig, vedvarer over dager og uker kan imidlertid være tegn på muskelsykdom eller bakenforliggende annen sykdom.

Både ny-oppståtte og kroniske muskelsmerter kan være grunn til nærmere undersøkelse hos lege (mer om utredning nederst på denne siden).

Man kan dele muskelsmerter i to hovedgrupper:

 1. Smerter ved betennelser (revmatisk eller infeksjon)
 2. Ikke- betennelsesaktige smerter

 1. Muskelsmerter med betennelser (sykdomsfølelse, utslag i blodprøver)

 • Polymyalgia revmatika
  • De fleste er i 60-80års alderen (aldri under 50 år)
  • Begynner med svær stivhet i nakke, overarmer og bekken/hofter og lår i løpet av få dager
  • Blodprøver viser høy CRP og SR. CK er normal
  • God effekt (innen få dager) av Prednisolon 15-20mg/dag

2. Muskelsmerte uten betennelse

 • Muskelspenninger (oftest i nakke, spenningshodepine), normale blodprøver
 • Lokalisert muskelsmertesyndrom (kroniske smerter i deler av kroppen. Kan omfatte armer, ben, nakke, bekken og rygg), normale blodprøver
 • Generalisert kronisk smertesyndrom
  • Daglige smerter i begge armer og ben, nakke eller rygg i minst tre måneder

Diagnose

 • Sykehistorie (sykdomsstart, forløp, hvilke muskelgrupper, medikamenter, andre sykdommer)
 • Undersøkelser: Synlige forandringer (artrofi, sideforskjell, infeksjonstegn, eksem), smerter ved palpasjon/lett trykk, kraftsvikt (reiser seg fra stolen og fra huksittende uten å støtte seg)
 • Blodprøver: CRP, blodsenkning (SR), elektrolytter med kalium og kalsium, CK (kreatinkinase), ANA: anti-nukleære faktorer; ANCA: anti-neutrofil cytoplasmisk antistoff; TSH, f-T4, glukose.
 • EMG (elektromyalgi)
 • MR (med kontrast) av muskler (oftest lår),
 • Biopsi (vevsprøve)

Palm